Fundación ECCA Social

Obxecto da entidade

A nosa misión céntrase en contribuír á construción de sociedades máis xustas, equitativas, igualitarias, interculturais, diversas e sostibles, mediante a promoción do empoderamento, a mellora das condicións de vida da poboación máis vulnerable e o fomento dunha cidadanía crítica e consciente, aliñada con estes obxectivos

Áreas de intervención

Persoas en risco de exclusión, infancia, dereitos da muller, cooperación e desenvolvemento

Persoas destinatarias

Persoas en risco de exclusión social, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas migrantes

Principais proxectos

  • Bolsas de alfabetización
  • Formación en alfabetización dixital e competencias clave a través da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia
  • Formación de persoas en risco de exclusión social a través dos proxectos subvencionados con cargo ao 0,7 % do IRPF da Consellería de
  • Política Social da Xunta de Galicia
  • Programa “Muller avanza”, subvencionado pola Secretaría de Igualdade da Xunta de Galicia

Datos de contacto

RUEPSS: E-7545

Enderezo: Rúa Velázquez Moreno, 9, 1.º andar, 36201 Vigo

Teléfono: 986 227 315

Horario de atención

  • De luns a venres: de 9:00 a 14:00 h
  • De luns a mércores: de 16:00 a 18:30 h