Fundación JuanSoñador

Visión

 • Voz:
  • común, pública, recoñecida
  • de sensibilización e denuncia
  • de incidencia social e participación activa
  • de transformación social e defensa dos dereitos de todas as persoas
 • Alternativa:
  • socioeducativa con calidade diferencial
  • fiel ao sistema preventivo
  • acollida incondicional, atención individualizada, ambiente de familia
 • Resposta:
  • eficiente e integral
  • adaptada ás necesidades das persoas
  • innovadora
 • Comunidade:
  • identificada e comprometida
  • reflexiva, activa e corresponsable.
  • integradora, estable, formada e competente
 • Valores
  • Dereitos humanos e da infancia
  • Participación cidadá, voluntariado social e traballo en rede
  • Opción polas persoas en situación de vulnerabilidade
  • Identidade cristiá e salesiana: acollida, familiaridade, alegría e confianza
  • Transparencia, coherencia e responsabilidade social
 • Que facemos?
  • Apoio escolar
  • Actividades de ocio infantil, xuvenil e en familia
  • Espazos de encontro e participación
  • Obradoiros temáticos educativos
  • Atención familiar: orientación, asesoramento
  • Actividades específicas de igualdade de xénero
  • Orientación laboral, social e xurídica
  • Formación para a inclusión e capacitación laboral
  • Intermediación con empresas
  • Sensibilización social

Como podes colaborar?

 • Se es unha persoa particular
  • Participando como voluntaria para apoio escolar e en actividades de formación, ocio e acompañamento social
  • Colaborando en entidades de sensibilización social
  • Facéndote socia
  • Realizando un donativo
 • Se es unha empresa
  • Xestionando as túas ofertas a través dos proxectos de emprego
  • Acollendo alumnado en prácticas
  • Mellorando a empregabilidade de colectivos en risco de exclusión social
  • Fomentando unha responsabilidade social corporativa sensibilizada e comprometida cunha sociedade máis xusta e igualitaria

Obxecto e persoas destinatarias

A misión principal é a promoción integral e o desenvolvemento persoal e social das nenas e nenos, das e dos adolescentes, da mocidade, das familias e das persoas en situación de maior vulnerabilidade ou risco de exclusión social.

Para lograr a plena inclusión social destas persoas cómpre ter en conta a igualdade e tamén a educación, a cultura, a vivenda, o traballo e o recoñecemento da dignidade humana.

Proposta educativa integral:

 • Fogares e casas de acollida: prevención, educación e protección social, formación para a inclusión
 • Centros educativos: cualificación e capacitación profesional
 • Programas e proxectos sociais: inserción sociolaboral
 • Programas de promoción de voluntariado social e participación da cidadanía, cooperación ao desenvolvemento, incidencia e sensibilización social
 • Servizos de atención específica: emancipación

Actuacións

 • Atención integral á infancia, mocidade e familia
  • Lograr a igualdade de oportunidades e favorecer a inclusión social da infancia, adolescencia e mocidade en situación de vulnerabilidade, ofrecendo apoio, estimulando e potenciando o desenvolvemento persoal e social, a adquisición de aprendizaxes básicas e lúdicas que compensen as desvantaxes socioeducativas e as situacións familiares.
 • Formación e inserción laboral da mocidade e das persoas adultas
  • Lograr a inserción laboral sostible de persoas que están en busca activa de emprego e favorecer a autonomía persoal.
 • Inclusión social de persoas migrantes
  • Ofrecer unha atención integral a persoas migrantes, tratando de favorecer a súa plena inserción sociolaboral para mellorar a súa calidade de vida, velando pola efectividade dos seus dereitos e deberes na sociedade de acollida e sensibilizando a cidadanía nun modelo de interculturalidade.

Datos de contacto

 • Atención integral á infancia, xuventude e familia
  • Enderezo: Rúa Elio Antonio de Nebrija 3, baixo, 36208 Vigo
  • Teléfono: 677 166 940
 • Formación e inserción laboral da xuventude e persoas adultas
  • Enderezo: Rúa Elio Antonio de Nebrija 3, baixo, 36208 Vigo
  • Teléfono: 677 875 405
 • Inclusión social de persoas migrantes
  • Enderezo: Rúa Pilar 6, baixo, 36203 Vigo
  • Teléfono: 677 875 405