Fundación Lar Pro Salud Mental

Fundación Lar Pro Salud Mental

Obxecto da entidade

O seu fin primordial é promover a rehabilitación e a integración social das persoas con trastorno mental grave e persistente (TMGP); promover e fomentar actividades dirixidas á integración e a paliar as deficiencias das persoas con TMGP; así como desenvolver programas residenciais (pisos protexidos, mini residencias e outras estruturas intermedias) que potencien actividades de terapia ocupacional e formación. Así mesmo, ten como finalidade rehabilitar socialmente a menores con trastorno de conduta a través de técnicas psicolóxicas, educativas e tratamento psiquiátrico, procurando a reinserción sociofamiliar e educativa e laboral das e dos menores.

Persoas destinatarias

Persoas que padecen TMGP e as súas familias.

Actividades/Servizos

 • Programas na mini residencia de persoas adultas
  • Conciencia e coñecemento da enfermidade
  • Rehabilitación de capacidades cognitivas
  • Adestramento de habilidades sociais
  • Cognición social
  • Autocontrol emocional
  • Manexo de conflitos e resolución de problemas
  • Integración comunitaria
  • Habilidades da vida diaria
 • Programas nos pisos protexidos
  • Psicoeducación: conciencia e coñecemento da enfermidade
  • Rehabilitación de capacidades cognitivas
  • Mellora de habilidades sociais
  • Autocontrol emocional
  • Integración comunitaria
  • Habilidades da vida diaria
 • Centro terapéutico de menores Chavea
  • Educación en valores
  • Igualdade entre mulleres e homes e prevención da violencia de xénero
  • Aprendizaxe e apoio escolar
  • Tecnoloxías da información, a súa comunicación e o seu uso seguro e responsable
  • Educación medioambiental
  • Ocio
  • Promoción da conduta psicosocial e altruísta
  • Habilidades da vida diaria
  • Competencia social, adestramento en solucións de problemas e habilidades sociais
  • Intervención familiar
  • Desenvolvemento da intelixencia emocional
  • Promoción do uso de técnicas de autocontrol
  • Prevención do malestar e da violencia
  • Atención a menores maltratadoras e maltratadores
  • Intervención en violencia filioparental ascendente
  • Educación para a saúde
  • Prevención do consumo de drogas e condutas aditivas
  • Educación afectivo-sexual
  • Motivación, formación e orientación para a inserción laboral
  • Preparación para a vida independente
 • Outros programas
  • Calidade de vida no domicilio: procurar favorecer a permanencia das persoas con trastorno mental na súa contorna habitual e promover a autonomía e a calidade de vida
  • Programa “VIDA-S: Vixiantes de axuda en seguimento. Prevención da conduta suicida en menores do sistema de protección”: formar profesionais de centros de protección de Galicia para previr e detectar condutas autolíticas das e dos menores mediante o seguimento e a supervisión
  • Apoio á inclusión sociolaboral e TIC: executar un plan de apoio á inclusión sociolaboral destinado a mellorar a empregabilidade das persoas con enfermidade mental crónica mediante itinerarios de inclusión básica, con formación en competencias clave e alfabetización dixital
  • Programa de orientación laboral: levar a cabo accións de información, orientación, motivación e acompañamento na procura de emprego a persoas con TMGP, así como realizar accións de prospección laboral en empresas públicas da contorna
  • Proxecto “Fórmate como voluntaria ou voluntario en saúde mental”: a fomentar a participación de persoas voluntarias en actividades sociais, culturais ou deportivas para establecer unha rede de apoio social, reducir o estigma e favorecer a integración social de persoas con TMG

Datos de contacto

 • RUEPSS: E-1077
 • Enderezo
  • Vilagarcía de Arousa: Rúa Muíño Novo 3, A Laxe, Vilagarcía de Arousa
 • Horario de atención
  • Atención permanente as 24 horas do día