Special Olympics Galicia

Special Olympics Galicia

É unha asociación de nais, pais, profesionais e amizades de persoas con discapacidade intelectual.

Obxecto da entidade

 • Fomentar actividades de ocio, deporte e cultura, con obxectivos rehabilitadores e terapéuticos para nenas e nenos, mocidade e persoas adultas con discapacidade intelectual.
 • Atender e promover as persoas con discapacidade intelectual de Galicia e as súas familias.
 • Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e proporcionarlles os apoios necesarios.
 • Realizar actividades físicas e deportivas co obxectivo de mellorar o estado metabólico xeral, corrixir o déficit do aparato locomotor, superar a lentitude na resposta motriz, asegurar as condicións físicas encamiñadas á competición para aumentar a autoestima e reforzar os reflexos provocados polo exercicio, rehabilitar as secuelas de hábitos mecánicos inadecuados, e promover as relacións entre as e os atletas para facilitarlles a súa inclusión social e o seu desenvolvemento autónomo na vida social.
 • Organizar todo tipo de actividades que teñan como finalidade ocupar as horas de ocio, deporte e tempo libre das persoas con discapacidade intelectual, das nenas e nenos, da mocidade e das persoas adultas.
 • Realizar actividades encamiñadas ao desenvolvemento da cultura, do ocio e do deporte para nenas e nenos, mocidade e persoas adultas.
 • Colaborar con outras entidades con obxectivos idénticos ou similares.
 • Impulsar iniciativas que estean ao servizo da inclusión social e que favorezan o desenvolvemento individual da persoa con discapacidade intelectual.
 • Organizar vacacións e actividades de nenas e nenos, mozas e mozos, e persoas adultas con discapacidade intelectual e das súas familias.
 • Promover o deporte de competición naqueles casos que se requira.
 • Colaborar coas federacións deportivas na promoción do deporte para persoas con discapacidade intelectual.
 • Cooperar coa administración deportiva en plans e programas que promovan o deporte entre as persoas con discapacidade intelectual.
 • Colaborar coas administracións na organización das competicións a nivel internacional, nacional, autonómico e local.
 • Adaptar as normas técnicas nas disciplinas deportivas que leve a cabo Special Olympics Galicia.
 • Formar as persoas con discapacidade intelectual, persoas voluntarias, familias, persoal técnico, de apoio, de arbitraxe da filosofía, adestradoras e adestradores, e xuízas e xuíces.
 • Adaptar as normas e calquera tipo de formación que axuden a mellorar as condicións físicas e sociais das persoas con esta discapacidade.
 • Fomentar a participación en actividades do deporte, ocio e cultura das persoas con discapacidade intelectual.
 • Promover oportunidades, apoios, accións e servizos para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e das súas familias.
 • Potenciar a inclusión e normalización das mulleres, especialmente con discapacidade intelectual.
 • Promover accións de mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual mediante a estimulación, rehabilitación, educación e actividades de ocio e inclusión.
 • Promover actividades de ocio e deporte para persoas con discapacidade intelectual en risco de exclusión e vulnerabilidade social.
 • Apoiar as mulleres e facilitarlles a súa inclusión a través das actividades que realice a entidade.
 • Fomentar actividades culturais coa finalidade de difundir as capacidades das persoas con discapacidade intelectual.
 • Incentivar e realizar actividades de difusión e promoción do Camiño de Santiago, como vehículo para favorecer a actividade física e divulgar a cultura galega entre as persoas con discapacidade intelectual, persoas voluntarias, familias, profesionais etc.
 • Fomentar o voluntariado.
 • Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas seguindo a filosofía de Special Olympics para persoas con discapacidade intelectual, especialmente as que impulsen o deporte base.
 • Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativas, de ocio e tempo libre orientadas a persoas con discapacidade intelectual.
 • Poñer en marcha iniciativas que procuren a inclusión social e a igualdade de oportunidades no uso dos recursos comunitarios de ocio e tempo libre.
 • Coñecer as preferencias e expectativas persoais e desenvolver programas individualizados de ocio.
 • Favorecer as relacións interpersoais e a incorporación de persoas non vinculadas á asociación nos plans persoais de apoio das persoas con discapacidade intelectual.
 • Desenvolver competencias persoais orientadas ao uso da comunidade e ao gozo de oportunidades persoais.
 • Garantir o respecto e o exercicio dos dereitos individuais nos contextos comunitarios.
 • Coordinar as actividades con Special Olympics España e Plena Inclusión para asegurar unha resposta integral ás necesidades e expectativas das persoas con discapacidade intelectual.
 • Desenvolver actividades de ocio e deportes para persoas con discapacidade intelectual para que as familias teñan un apoio pola sobrecarga familiar.
 • Promover as capacidades e a competencia das persoas con discapacidade intelectual por medio de actividades de sensibilización, promoción, difusión e publicacións de carteis e boletíns.
 • Procurar a promoción e o desenvolvemento persoal e social da muller con discapacidade intelectual; loitar pola igualdade de oportunidades en todos os ámbitos da vida política, económica, cultural e social; e atender as mulleres en situación de vulnerabilidade, mediante accións de sensibilización, formación, prevención e intervención fronte a situacións de violencia de xénero contra estas mulleres, aliñadas coas políticas internas da federación para acadar este obxectivo.
 • Fomentar a participación ou realización de programas e actividades dirixidas a mozas e mozos con discapacidade intelectual.
 • Desenvolver programas e actividades dirixidos especificamente a calquera outro grupo de persoas con discapacidade intelectual en risco de exclusión social e promover a inclusión destas persoas en todos os ámbitos da vida.
 • Desenvolver e participar en programas e actividades relacionados co fomento e coa participación do voluntariado social.
 • Apoiar calquera outro tipo de actividades relacionadas coas persoas con discapacidade intelectual.

Persoas destinatarias

Vai dirixida a persoas con discapacidade intelectual para a súa inclusión social a través do deporte, da cultura e do voluntariado.

Actividades

 • Ofrécenselles distintas actividades como
  • Deporte autonómico
  • Participación en eventos e programas nacionais e internacionais
  • Actividades de lecer
  • Actividades culturais
  • Actividades para as familias
  • Actividades para a promoción do voluntariado

Datos de contacto

 • RUEPSS: E-1358
 • Enderezo
  • Sede: vía Pasteur, 53 B, Polígono do Tambre, 15890 Santiago de Compostela
  • Delegación: rúa da Oliva, 12, 36202 Vigo
 • Horario de atención
  • De luns a xoves, de 8 a 16 horas
  • Venres, de 8 a 15 horas