#PontevedraProvincia

Mapa-guía do patrimonio provincial

Preséntanse os resultados do proceso de elección de fitos patrimoniais na provincia de Pontevedra. Con esta selección procurouse a identificación dun conxunto de elementos homoxéneos en número por cada concello, tendo en conta para iso o patrimonio histórico, artístico, cultural e arqueolóxico. 


A escolla realizouse seguindo criterios de singularidade e representatividade dentro do conxunto do patrimonio local. Achéganse máis de 460 elementos cunha breve descrición, a súa xeorreferenciación en formato dixital para web e o deseño dun mapa guía para a súa divulgación.

Este proceso é aberto para favorecer a participación dos concellos; tamén se consultan diversos aspectos co persoal técnico do Museo de Pontevedra.