#PontevedraProvincia

Concello: Mondariz-Balneario

Comarca: O Condado

  • Constitución, 1 - 36890

  • concello@mondarizbalneario.es

  • 986 656 136

  • 986 656 136

  • César Gil Bernárdez (BNG)

  • 703 (IGE) a 01-01-2024

  • 2,31 (IDEPO) km2

Parroquias

  • Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lurdes)

CONVENIOS

TITULO FIRMA VIXENCIA ENTIDADES E ACHEGAS DOCUMENTO
Actuacións recollidas no proxecto IDAE núm. FEDER-EELL-2020-004515 “Iluminación exterior sostible VII: renovación das instalacións de iluminación exterior dos municipios de Marín, Meaño, Meis e Mondariz-Balneario”, que conta co financiamento do 80 % do FEDER 22/07/2021 30/09/2023 Deputación de Pontevedra 16.321,00 € e Concello de Mondariz-Balneario 16.321,01 € Descargar PDF
Encomenda de xestión do Servizo de Vixilancia e Inspección en materia de residuos 17/04/2023 6 anos contados a partir da súa publicación no BOPPO prorrogable por outro período de 4 anos Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz-Balneario que aboará a cantidade anual de 3 € por habitante con referencia ao 1 de xaneiro de cada ano Descargar PDF
I addenda ao convenio marco para a execución do proxecto “Servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos” 16/02/2024 Do 16/02/2024 ao 21/02/2026 Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz-Balneario Descargar PDF
Desenvolvemento das actuacións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais incluídas nas liñas estratéxicas da orde ter/836/2022, compoñente 11, investimento 3, enmarcado no Plan de recuperación, transformación e resiliencia 18/10/2023 18/10/2023 ao 18/10/2027 Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz-Balneario Descargar PDF
Segunda addenda ao convenio para a implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de Administración electrónica 13/03/2023 10/03/2023 ao 10/03/2024 Deputación de Pontevedra, 3.000 € e Concello de Mondariz-Balneario, 1.000 € Descargar PDF
I addenda convenio Admiministración Electronica Concello de Mondariz Balneario 09/03/2022 10/03/2023 Deputación de Pontevedra Concello de Mondariz Balneario Descargar PDF
Padrón de habitantes Concello de Mondariz-Balneario 15/02/2022 Dous anos Deputación de Pontevedra Concello de Mondariz-Balneario Descargar PDF
Impresión e dixitalización do Concello de Mondariz-Balneario 06/06/2022 05/06/2024 Deputación de Pontevedra e Concello de Mondariz-Balneario Descargar PDF