#CULTURA

I premios #CultivaCultura

Proxectos expositivos nas salas da sede da Deputación en Vigo

Desde 2020 a sede da Deputación en Vigo é un espazo de divulgación e dinamización cultural e artística fundamental na cidade olívica,  e tamén plataforma para a arte contemporánea e para creadoras e creadores, nunha aposta por garantir o acceso á cultura para todas e todos. As mostras artísticas constitúen unha fiestra aberta cara a cidadanía, e comprenden expresións artísticas e actividades realizadas en colaboración co tecido asociativo, co sector empresarial, coa comunidade universitaria ou con colectivos que traballan para garantir os dereitos sociais de igualdade.


Neste contexto, a Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cultura, promove os premios  #CultivaCultura  co obxectivo de seleccionar cada ano os mellores proxectos artísticos profesionais cuxo desenvolvemento ou contido poida expoñerse na sede da Deputación de Pontevedra en Vigo. Para garantir unha ollada múltiple e heteroxénea, os proxectos seleccionaranse a través dunha convocatoria aberta e democrática, e valoraraos un xurado profesional conformado por recoñecidas persoas do eido dos museos, da crítica da arte, do comisariado e da universidade.

#CultivaCultura favorece así a produción artística contemporánea, a creación de coñecemento e a promoción da investigación, a difusión do patrimonio contemporáneo, e tamén apoia o sector artístico en prol dunha cultura accesible, igualitaria e inclusiva na que poida participar toda a cidadanía.

Bases (BOPPO 27/03/2023)

Extracto da convocatoria (BOPPO 27/03/2023)

Documentación e tramitación en sede.depo.gal

Período para a recepción de solicitudes: ata o 20 de abril

Período de execución dos proxectos gañadores: entre maio e decembro de 2023

Número de premios nesta primeira convocatoria: ata un máximo de 6

Contía económica por premio: 2.500 euros

XURADO

 • Presidencia: Antonio Santos Guerra, xefe do Servizo de Cultura da Deputación de Pontevedra
 • Vogalía:
  • Paula Cabaleiro Comesaña, directora de Cultura da Deputación de Pontevedra
  • Miguel Fernández-Cid Enríquez, director do Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO)
  • Anxela Caramés Sales, comisaria, especializada en estudos de xénero
  • María Elena Fernández Prada, artista e profesora na Escola de Belas Artes
  • Xosé Carlos López Bernárdez, crítico de arte
 • Secretaría: M.ª del Carmen Baloira Duro, xefa da Sección de Xestión Cultural do Servizo de Cultura da Deputación de Pontevedra.

Reunión do xurado: Xoves 11 de maio ás 17:00 horas, na Sala de Comisións do Pazo provincial.

PERSOAS SELECCIONADAS

Nome e apelidos

Proxecto

María José Fernández Iglesias

Grandma (individual)

Joan Morera Arbones

La chambra (individual)

Sara Martínez Pérez-Coleman

La frágil piel del mundo (individual)

José Rosendo Cid Menor

Máis alá de catro a catro (individual)

Marta González Fortes

Un pequeno xardín (colectivo)

Avelino David Fidalgo Omil

Love (individual)