#FORMACIÓN

Proxecto Labora 2020

Labora 2020 é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo que pretende a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.


Persoas beneficiarias

As persoas destinatarias da formación do proxecto serán persoas desempregadas da provincia de Pontevedra, inscritas no servizo público de emprego, que pertenzan a colectivos vulnerables. Considéranse vulnerables os seguintes colectivos:

  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
  • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
  • Persoas maiores de 55 anos
  • Persoas con discapacidade
  • Inmigrantes
  • Minorías étnicas e comunidades marxinadas
  • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais
Itinerarios formativos
 Os itinerarios formativos deste proxecto foron todos finalizados
 Os itinerarios formativos deste proxecto foron todos finalizados
26
marzo
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208)
482 horas
Pontevedra e Vigo
26
marzo
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO (SSCS0108)
632 horas
Pontevedra e Vigo (2 edicións)
26
marzo
DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO (SSCE0110)
412 horas
Cangas e Vigo
Contidos da formación que se imparte Itinerarios
Preinscrición - PECHADA
PREINSCRICIÓN PECHADA

O procedemento para a preinscrición rexerase segundo o establecido nas Bases de selección de persoas participantes no Proxecto Labora 2020, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, que serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Para ampliar a información sobre o procedemento de selección:

Ou contacta co proxecto:

Labora2020@depo.es
986 80 41 00 ext.40846

Axuda económica

Para compensar os gastos de asistencia á formación as persoas que finalicen con éxito percibirán 13,45 € por cada día que asistan.

Condicións para poder percibir esta axuda:

  • Que as rendas ou ingresos mensuais non sexan iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente (a título informativo, este ano 2022, non poderá ser igual ou superior a 579,02 €).
  • Que as ausencias non superen o 10% do total das horas de formación

BASES

LISTADOS DE PERSOAS BENEFICIARIAS

Preguntas frecuentes

  Que é o proxecto Labora 2020? 

  Que me ofrece o proxecto Labora 2020? 

  A quen vai dirixido o proxecto Labora 2020? 

  Como me podo preinscribir? 

  Cando me podo preinscribir? 

  Existe algunha axuda económica por participar neste programa? 

  Estou cobrando unha prestación social (RISGA), teño dereito á axuda por participación? 

  Teño dereito á axuda económica se estou cobrando prestacións ou subsidios por desemprego? 

  É necesario cumprir algún requisito formativo/educativo para realizar esta formación? 

  Esta formación ten certificación oficial? 

  Que accións formativas podo realizar?  

  Podo ter ausencias durante a formación? 

  Que sucede se as ausencias superan o 10 % das horas totais do itinerario? 

  É obrigatorio asistir á formación transversal? 

  É compatible ter un emprego coa formación? 

  É compatible participar no proxecto Labora 2020 e recibir outra formación? 

Persoas seleccionadas para la realización de los cursos

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006118) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006131) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Cambados

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) 6113 - Vigo

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006120) - Cangas

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110) - Pontevedra

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006124) - Vigo

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111) - Pontevedra

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006130) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006118) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006131) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Cambados

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) 6113 - Vigo

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006120) - Cangas

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110) - Pontevedra

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006124) - Vigo

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111) - Pontevedra

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006130) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN EL DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

OP070 I004 E004- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006117)- Vigo

OP070 I004 E001- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006114)- O Porriño

OP070 I005 E001- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006126)- Cangas

OP070 I001 E006- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006121) - Pontevedra

OP070 I003 E001- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Vilagarcía de Arousa

OP070 I001 E008- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006125) - Vilagarcía de Arousa

 OP070 I003 E005- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) - 6112 - Vigo

 OP070 I001 E006- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006123) - Vigo

 OP070 I005 E004- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006129) - Vigo

 (OP070 I003 E003) - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) - 6110 Pontevedra

 (OP070 I005 E002) - XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCE0111) - 6127 Pontevedra

 (2019/006106)- OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR– (HOTR0208) Vigo

 (2019/6041)- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN– (COML0110)Cambados

 (2019/006060 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22)(2019/006061)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21)(2019/006062 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Cangas

 (2019/006064 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22)(2019/006065)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21)(2019/006066 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Lalín

 (2019/006044) – COMPETENCIAS CLAVE– (FCOV32) Vigo

 (2019/006029)-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS – (ADPO109) Vigo

 (2019/006030)-LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS – (SSCM0108) Vigo

 (2019/006031)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Vigo

 (2019/006054)- COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2– (FCOV22) (2019/006055)-COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N2–(FCOXX01) (2019/006056)-COMPETENCIA MATEMÁTICA N2-(FCOV23) Porriño

 (2019/006042)- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN  – (COML0110) Barro

 (2019/006038)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Pontevedra

 (2019/006037)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Pontevedra

 (2019/006032)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Vigo

 (2019/006039)- OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR– (HOTR0208) Vigo

 (2019/006057 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22) / (2019/006058)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21) / (2019/006059 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Vilagarcía de Arousa

(2019/006043) – COMPETENCIAS CLAVE– (FCOV32) Vigo

 (2019/00640)- OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALMACÉN– (COML0110) O Porriño

Xornadas informativas

O proxecto "Labora 2020" organizará 10 xornadas informativas de activación e intercambio de experiencias e boas prácticas  coa participación de empresas relevantes dos sectores con mais perspectivas de emprego; intervención de relatoras e relatores referentes no ámbito do coaching, intelixencia emocional e resiliencia, e coa colaboración de entidades de carácter social que están traballando no ámbito da  formación e do emprego.

A temática de cada unha das xornadas céntrase en aspectos claves no ámbito da formación e do emprego:

 

Máis información

ODS NOS QUE TEN IMPACTO