#FORMACIÓN

Ti© Emprendes

Mellorar a empregabilidade da mocidade do rural

TI© EMPRENDES é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra que pretende mellorar a empregabilidade, tanto por conta propia como allea, da mocidade que habite ou vaia habitar nalgún dos concellos rurais da provincia


O seu obxectivo é formar 390 persoas mozas en 26 accións formativas específicas e de emprendemento, co fin de vinculalas co seu entorno e evitar o despoboamento do rural.

DIRIXIDO A

 • Mozas e mozos entre de 16 a 30 anos
 • Inscritas/os no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
 • Desempregadas/os
 • Non integradas/os no sistema de educación ou formación
 • Residentes nos concellos rurais (con cor no mapa)

QUÉ OFRECEMOS?

 • Formación en materias específicas de cada zona
 • Titorías personalizadas para a procura de emprego 
 • Asesoramento para a creación da túa propia empresa

Como podes participar

O procedemento para a preinscrición rexerase polo establecido nas bases de selección das persoas participantes no proxecto "TI© EMPRENDES"

Poderás inscribirte en calquera das accións formativas, xa sexan no concello no que estás empadroada/o ou nas de calquer outro municipio participante

Solicitude de participación

CURSOS MEDIANTE AULA VIRTUAL E MIXTA

Os cursos en aula mixta teñen sesións en aula virtual e presenciais, as cales contan con bolsa para o desprazamento

Márketing DIXITAL: estratexias SEO, SEM, Redes sociais e análise do tráfico web

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Introdución ao márketing dixital
 • Márketing e comercio electrónico
 • Estratexia de márketing e medios sociais
 • Estratexias de márketing dixtal: márketing viral e posicionamento en buscadores

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas (25 horas)

 • Design Thinking para emprendedores
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
Operaria/o de Xestión Loxística e Dixital dun Almacén (con módulo de carretillería)

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 •  Actividades auxiliares de almacén
 •  Prevención de riscos laborais
 • Carretilla elevadora
  • Eixe directriz.
  • Acceso e descenso da carretilla
  • Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de seguridade
  • Posta en marcha e detención da carretilla
  • Circulación: velocidade de desprazamento, traxectoria, natureza e estado
  • Maniobras: frenado, aparcado, marcha atrás, descenso de pendiente.
 • Radiofrecuencia
  • Necesidade e ventaxas dos sistemas de identificación e seguimento
  • Control informático de mercancías
  • Codificación e etiquetas
  • Medios

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación

MÁIS INFORMACIÓN