#EMPREGO

Emprego público

provincia de Pontevedra

Convocatorias de postos de traballo para as administracións públicas da provincia de Pontevedra. A información está organizada por data de publicación, administración e posto, con ligazóns ao boletín oficial e ás correspondentes sedes electrónicas.


DATA DE PUBLICACIÓN NO BOPPO ADMINISTRACIÓN POSTO TIPO
17/04/2024 Soutomaior Educador/a social Funcionario/a interino/a
17/04/2024 Deputación de Pontevedra Varias prazas Funcionario/a
12/04/2024 Vigo Xefe/a de Estatística  Funcionario/a
12/04/2024 Vigo Xefe/a de Participación Cidadá e desenvolvemento local Funcionario/a
11/04/2024 Padroado da Fundación “VIGO CONVENTION BUREAU Xerente da Fundación “VIGO CONVENTION BUREAU” Relación laboral de carácter especial de alta dirección
02/04/2024 Salvaterra de Miño Conductor Lista de reserva
01/04/2024 Nigrán 6 prazas de policía local Persoal laboral fixo discontinuo
27/03/2024 Tomiño Técnico/a Funcionario/a interino/a
25/03/2024 O Porriño Un/unha Arquitecto/a, un/unha Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas, un/unha delineante de proxectos e un/unha auxiliar administrativo Funcionarios interinos
25/03/2024 Cangas Psicólogo/a Director/a C.I.M. Persoal laboral fixo
21/03/2024 Cambados Arquitecta/o técnica/o Funcionaria/o
21/03/2024 Cambados Varias prazas Funcionaria/o
14/03/2024 Pazos de Borbén Administrativo/a Lista de reserva
14/03/2024 Silleda Administrativo/a Funcionario/a interino/a e lista de reserva
12/03/2024 Silleda Operaria/o de limpeza de edificios municipais Funcionario/a interino/a e lista de reserva
11/03/2024 A Estrada Operaria/o Funcionaria/o
05/03/2024 Catoira Secretaria/o de intervención Funcionaria/o
04/03/2024 Silleda Arquitecta/o Funcionario/a interino/a e lista de reserva
01/03/2024 Deputación de Pontevedra 2 prazas de analista de laboratorio Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Oficial/a agrícola gandeiro/a Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Enxeñeiro/a técnico/a industrial Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Técnica/o auxiliar en preimpresión Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Arquitecta/o técnica/o Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Técnica/ auxiliar en relacións laborais Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Enxeñeiro/a forestal Funcionario/a interino/a
01/03/2024 Deputación de Pontevedra Técnica/o de contidos dixitais Funcionario/a interino/a
29/02/2024 Pontevedra Prazas de oferta pública de emprego 2023 Funcionario/a
28/02/2024 Mancomunidade do Salnés Condutor/a de tractor Funcionario/a
22/02/2024 Vila de Cruces 2 prazas de operario/a de servizos múltiples Funcionario/a
19/02/2023 Pontevedra Director/a xeral de Recursos Humanos Funcionario/a
16/02/2024 Deputación de Pontevedra Dinamizador/a de plans de acción comunitaria e dous postos de administrativos/as codificadores de datos para a execución do programa de carácter temporal “Programa de acción comunitaria da provincia de Pontevedra para o ano 2024 (Plan Provincia Comunitaria 2024) e programa de axudas a comunidades de usuarios de augas da provincia de Pontevedra (Programa +Aqua 2024)” Funcionario/a interino/a
16/02/2024 Deputación de Pontevedra Un/unha enxeñeiro/a industrial e un/unha técnico/a dinamizador/a de comunidades enerxéticas, para a execución do programa de carácter temporal “OTC: Oficina de Transformación Comunitaria da Provincia de Pontevedra (OTC_DEPO)”  Funcionario/a interino/a
16/02/2024 Deputación de Pontevedra Un/unha Enxeñeiro/a de proxectos e un posto de administrativo/a codificador/a de datos para a execución do programa de carácter temporal “Iluminación exterior sostible XV”,  Funcionario/a interino/a 
14/02/2024 Pontevedra Prazas de oficial/a de obras Lista de reserva de provisión interina
09/02/2024 Moaña Técnica/o de música tradicional Lista de contratación
07/02/2024 Ponteareas Auxiliar de axuda no fogar Funcionario/a e lista de contratación
07/02/2024 Ponteareas Técnico/a de xestión Funcionario/a e lista de contratación
05/02/2023 Tomiño Xornalista Laboral fixo
29/01/2024 Consorcio Contra Incendios das Comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes 3 prazas de bombeiro/a condutor/a Laboral fixo
29/01/2024 Lalín 2 prazas de monitor/a socorrista Laboral temporal
25/01/2024 Pontecesures Limpador/a de edificios municipais Bolsa de emprego
19/01/2024 Nigrán Técnicas/os de administración xeral Bolsa de emprego
17/01/2024 Mos 1 educador/a social para o IX PIE 2023-2024   
17/01/2024 Mos 2 técnicos/as de orientación e prospección laboral para o IX PIE 2023-2024   
17/01/2024 Vigo Técnica/o de organización e xestión de Recursos Humanos Comisión de servizos
04/01/2024 A Guarda Grupo de Emerxencia Supramunicipal Bolsa de traballo
28/12/2023 O Grove 2 Operarios/as Laboral fixo
26/12/2023 O Grove Operarios/as Laboral fixo
22/12/2023 Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra Técnico/a de prevención de riesgos laborales Laboral fixo
21/12/2023 Vila de Cruces Policía local Comisión de servizo
20/12/2023 Tomiño Técnica de orientación laboral Laboral fixo
20/12/2023 Tomiño Educadora familiar Laboral fixo
20/12/2023 Tomiño Traballadora social Laboral fixo
20/12/2023 Ponteareas Arquitecto/a técnico/a de xestión Funcionario/a interino/a
18/12/2023 Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra 4 postos de policía portuaria Laboral fixo
14/12/2023 Soutomaior Auxiliar administrativo/a Funcionario/a
12/12/2023 Ponteareas Asesor/a xurídico/a Funcionario/a interino /a e bolsa de emprego
12/12/2023 Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra Oficial de obras de mantemento (adscrito ao taller mecánico e conservación) Bolsa de contratación eventual
12/12/2023 Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra Oficial de obras de mantemento (adscrito ao taller eléctrico) Bolsa de contratación eventual
11/12/2023 Mancomunidade do Salnés Técnica/o de oficina de control de residuos Funcionaria/o
11/12/2023 Mancomunidade do Salnés Oferta de emprego público Laboral fixo, Laboral fixo discontinuo
07/12/2023 A Estrada Limpador/a Laboral temporal
07/12/2023 Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra Técnico/a de dominio público  Laboral fixo 

04/12/2023

Autoridad Portuaria Marín y Ría de Pontevedra Técnico/a de sistemas de información e comunicacions  Bolsa de contratación
29/11/2023 Meaño Traballador/a social Bolsa de emprego
27/11/2023 Meaño Educador/a familiar Bolsa de emprego
20/11/2023 Redondela Arquitecta/o Bolsa de emprego
20/11/2023 Ponteareas Coordinador/a da Área de urbanismo Lista de reserva
20/11/2023 Ponteareas Varios postos Lista de reserva
20/11/2023 Deputación de Pontevedra Varias postos proxecto de caracter temporal Funcionario/a interino/a
16/11/2023 Poio Persoal de limpeza Bolsa de emprego
16/11/2023 Deputación de Pontevedra Auxiliar técnico/a xurídico/a Funcionario/a interino/a
16/11/2023 Deputación de Pontevedra Auxiliar recepcionista de mostras con destino a Finca Mouriscade Funcionario/a interino/a
16/11/2023 Deputación de Pontevedra Programa Erasmus+ Funcionario/a interino/a para a execución dun programa de carácter temporal
15/11/2023 O Grove Operario/a de mantemento da EDAR  
14/11/2023 Baiona Arquitecto/a  Funcionario/a interino/a para a execución dun programa de carácter temporal 
10/11/2023 Silleda Educador/a social Funcionaria/o
10/11/2023 Silleda Arquitecta/o técnica/o Funcionaria/o
10/11/2023 Oia Varias prazas Estabilización de emprego temporal
10/11/2023 Barro Varias prazas Estabilización de emprego temporal
09/11/2023 Vigo Xefe/a dos museos municipais Comisión de servizos
03/11/2023 Meaño Técnica/o escola infantil Bolsa de emprego
03/11/2023 Meaño Mestra/e escola infantil Bolsa de emprego
03/11/2023 Meaño Coidador/a Plan Madruga e comedor Bolsa de emprego
03/11/2023 A Guarda Tesoureira/o e interventor/a Interinidade
30/10/2023 Meaño Operaria/o Bolsa de emprego
02/10/2023 Tui Condutor/a, mestre/a de guitarra clásica, mestre/a de guitarra eléctrica Lista de agarda
02/10/2023 O Rosal Animador/a sociocultural Bolsa de emprego
02/10/2023 O Porriño Enxeñeiro/a técnico/a Bolsa de emprego
29/09/2023 Autoridad Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra 4 postos de policía portuario Laboral fixo
25/09/2023 O Rosal Auxiliar de axuda no fogar Bolsa de emprego
12/09/2023 Barro Auxiliar administrativa/o Laboral temporal
11/09/2023 Ribadumia Técnica/o de desenvolvemento local e xestión económica Interinidade
29/08/2023 As Neves Auxiliar administrativo/a biblioteca e servizos varios do Concello das Neves Bolsa de traballo
29/08/2023 Ribadumia Operario de limpeza, conserxe cetro de ensino e operario de servizos múltiples do pavillón municipal Estabilización de emprego temporal
29/08/2023 Radio Estrada Comercial  
28/08/2023 Tomiño Operario- Condutor Laboral fixo
28/08/2023 Deputación de Pontevedra Un/unha técnico/a de proxectos de arquitectura e urbanismo, un/unha técnico/a de proxectos de obra civil, un/unha asesor/a xurídico/a e un/unha administrativo/a contable Funcioanrio interino
28/08/2023 Deputación de Pontevedra Un/unha enxeñeiro/a técnico/a industrial e un/unha administrativo/a codificador/a de datos Funcioanrio interino
28/08/2023 Deputación de Pontevedra Un/unha técnico/a en organización de instalacións e mantemento de edificios e equipamentos urbanos e un/unha economista Funcioanrio interino
24/08/2023 O Grove Persoal para o Programa singular de Exaltación da Gastronomía do Grove e Desestacionalización do turismo: Festa do Marisco Persoal laboral
24/08/2023 Mos Oficial de 2ª Bolsa de emprego
16/08/2023 Vilaboa Encargada/o de obras e servizos básicos Persoal laboral
16/08/2023 Ponte Caldelas Arquitecta/o Funcionaria/o
14/08/2023 Vigo Psicólogo/a  Bolsa de emprego 
26/07/2023 Nigrán 2 persoas Emprega FP Nigrán 2023 Contratación en prácticas
19/07/2023 O Grove 8 peóns/peoas de limpeza medioambiental Funcionarios interinos por programas
19/07/2023 Pazos de Borbén Oficial de obras e servizos Bolsa de emprego
18/07/2023 Nigrán 2 auxiliares de turismo Laboral temporal
17/07/2023 Forcarei 1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns Laboral temporal
17/07/2023 Forcarei Titulado en Ciclo Medio de xestión Administrativa Contrato de carácter temporal de Formación - Primeira experiencia profesional
17/07/2023 Forcarei Titulado en Licenciatura, Grao ou Diplomatura en Educación Social ou pedagoxía Contrato de carácter temporal de Formación - Primeira experiencia profesional
13/07/2023 Mancomunidades de Concellos do Val Miñor Socorristas de espazos naturais Laboral temporal
04/07/2023 Meaño Operario/a Bolsa de Emprego
03/07/2023 O Porriño Oficial/a de 1ª albanel Laboral temporal
30/06/2023 Tui Persoal para piscinas municipais Funcionaria/o interino
30/06/2023 Pontecesures Xefa/e de brigada forestal Bolsa de Emprego
29/06/2023 Oia 3 condutores/as de camión Laboral temporal
22/06/2023 Mancomunidade Intermunicipal do Baixo Miño Oficial/a 1ª Conductor/a Persoal laboral fixo
22/06/2023 Poio Oficial/a electricista Persoal laboral fixo
21/06/2023 O Porriño Técnico/a medio de xestión de secretaría Funcionario/a
19/06/2023 Silleda Socorrista de piscina municipal Funcionario/a interino temporal
19/06/2023 A Cañiza Brigada forestal Laboral temporal
16/06/2023 O Rosal Oficial de servicios varios Persoal laboral fixo
15/06/2023 Caldas de Reis Grao en Educación Social e/ou Grao en Dirección e Xestión Pública Primeira experiencia profesional
15/06/2023 Vilagarcía de Arousa Técnico/a Medio de Normalización Ligüística Funcionario/a de carreira
13/06/2023 Cerdedo-Cotobade Limpador/a Bolsa de Emprego
31/05/2023 Vilagarcía de Arousa Operario/a de instalacións culturais Bolsa de Emprego
16/05/2023 Redondela Varias prazas Funcionario/a e persoal laboral fixo
12/05/2023 Entidade local menor de Vilasobroso Operario/a de servizos múltiples  -
12/05/2023 Tomiño 2 Auxiliares de policía local Laboral fixa/o discontinua/o
11/05/2023 Vigo Xefa/e de normalización lingüística Comisión de servizos
05/05/2023 Gondomar Asistenta/e social xefa/e Laboral fixa/o
05/05/2023 Barro Operario/a de servizos múltiples Laboral fixa/o
05/05/2023 Pontevedra Xefe/a de servizo adscrito/a a Área de Urbanismo Libre desicnación
05/05/2023 Pontevedra Prazas e postos de enxeñeiro/a industrial Lista de reserva
03/05/2023 O Porriño Animador sociocultural Bolsa de Emprego 
19/04/2023 Arbo Auxiliar de Axuda ao Fogar Bolsa de emprego
18/04/2023 Pontevedra Prazas e postos de arquitecto/a Lista de reserva
12/04/2023 A Cañiza Auxiliar de Axuda ao Fogar Bolsa de emprego
10/04/2023 Vigo Xefa/e de área de servicios sociais Libre designación
10/04/2023 Pontevedra Prazas e postos de técnica/o medio de xestión Lista de reserva
05/04/2023 Lalín Técnica/o de Administración Xeral Funcionaria/o
04/04/2023 Mos Traballador/a social Funcionario/a interino/a
30/03/2023 Ribadumia Varias prazas estabilización de emprego  Laboral fixa/o
30/03/2023 Pontecesures Oficial administrativa/o Bolsa de emprego
30/03/2023 Pontecesures Administrativa/o Bolsa de emprego
29/03/2023 Tomiño Oficial administrativa/o Bolsa de emprego
22/03/2023 Salceda de Caselas Traballadora social Bolsa de emprego
15/03/2023 Tui Traballador/a social Lista de reserva
13/03/2023 Nigrán Axentes de emprego e desenvolvemento local Bolsa de emprego
10/03/2023 Redondela Oficial electricista, oficial condutor e operario/a de Medio Ambiente Bolsa de traballo
28/02/2023 O Porriño Auxiliar de clínica Bolsa de emprego
22/02/2023 Salvaterra de Miño Varias prazas estabilización de emprego Laboral fixa/o
22/02/2023 Forcarei Varias prazas Laboral temporal
20/02/2023 Moraña Oficial/a de servizos varios Laboral fixa/o
16/02/2023 Padroado Municipal Monte Santa Tegra Varias prazas Bolsa de emprego
15/02/2023 Oia Condutor/a de camión de lixo Bolsa de emprego
14/02/2023 Mos Monitor/a natación socorrista e actividades  Bolsa de emprego 
14/02/2023 O Grove Psicólogo/a de CIM  Laboral temporal 
10/02/2023 Soutomaior Administrativo/a Interinidade
09/02/2023 Padroado Cultural de Lalín Docentes nas especialiades de trompa, trompeta e fagot Laboral temporal
08/02/2023 Tomiño Técnica/o de xestión Comisión de servizos
08/02/2023 Soutomaior Bibliotecaria/o Laboral temporal
07/02/2023 Ribadumia Condutor/a servizos múltiples Laboral fixa/o
06/02/2023 Ribadumia Proceso de estabilización de emprego temporal  Funcionaria/o
06/02/2023 Mos Educador/a social  -
06/02/2023 Mos 2 Técnicas/os de orientación e prospección laboral  -
31/01/2023 O Rosal Técnica/o de Medio Ambiente Bolsa de emprego
26/01/2023 Vigo Xefa/e do Servizo administrativo e control orzamentario Comisión de servizos
25/01/2023 Vilaboa Varias prazas estabilización de emprego Funcionaria/o
24/01/2023 Xerencia Municipal de Urbanismo Vigo Varias prazas Funcionaria/o
23/01/2023 Consorcio Provincial Contra Incendios Administrativa/o de Administración Xeral Comisión de servizos
23/01/2023 Consorcio Provincial Contra Incendios Técnica/o de Administración Xeral Comisión de servizos
18/01/2023 Vigo Xefa/e da Oficina de supervisión de proxectos e inspección técnica de obras e asistencia municipal Funcionaria/o
17/01/2022 Lalín Técnica/o de Administración Xeral Funcionaria/o
11/01/2023 Redondela Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
09/01/2023 Fornelos de Montes Proceso de estabilización de emprego temporal Persoal laboral fixo
05/01/2023 Fornelos de Montes Administrativo Bolsa de emprego
05/01/2023 Lalín Porteiro-Ordenanza Funcionaria/o
30/12/2022 Cerdedo-Cotobade Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Entidade local menor de Bembrive Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a
30/12/2022 Valga Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Tui Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Silleda Varias prazas Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Salceda de Caselas Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Portas Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Nigrán Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Marín Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Lalín Administrativo/a administración xeral Funcionario/a
30/12/2022 Forcarei Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 A Estrada Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Cuntis Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 A Cañiza Axente de emprego Persoal laboral fixo
30/12/2022 Campo Lameiro Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Baiona Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Baiona Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Agolada Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Vigo Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
30/12/2022 Vigo Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
29/12/2022 O Grove Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
28/12/2022 Oia Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
28/12/2022 Meis Limpador/a Funcionario/a
28/12/2022 Meis Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
28/12/2022 Lalín Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
28/12/2022 Gondomar Axudante de servizos varios Funcionario/a
26/12/2022 Ponteareas Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
26/12/2022 Bueu Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario/a e persoal laboral fixo
22/12/2022 Mancomunidade Terras de Deza Proceso de estabilización de emprego temporal Persoal laboral fixo
22/12/2022 Vilagarcía de Arousa Proceso de estabilización de emprego temporal Persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo
22/12/2022 Vilagarcía de Arousa Proceso de estabilización de emprego temporal Persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo
22/12/2022 Ponte Caldelas Proceso de estabilización de emprego temporal Persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo
22/12/2022 Mos Proceso de estabilización de emprego temporal persoal funcionario de carreira e persoal laboral fixo
21/12/2022 Escola Universitaria de Enfermería de Pontevedra Oordenanza Persoal laboral fixo
20/12/2022 Mancomunidade do Salnés Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario de carreira ou persoal laboral fixo
20/12/2022 Tomiño Proceso de estabilización de emprego temporal Funcionario de carreira ou persoal laboral fixo
20/12/2022 Cangas 4 prazas de bibliotecario/a Laboral fixo
20/12/2022 Cangas 14 prazas de conserxe  Persoal funcionario
20/12/2022 Cangas 26 prazas de peón / peoa de limpeza Persoal funcionario
20/12/2022 Cangas Médico da Unidade Asistencial de Drogodependencias  Laboral fixo 
20/12/2022 Barro Proceso de estabilización de persoal laboral temporal Laboral fixo
19/12/2022 Cerdedo Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a
19/12/2022 Pontevedra Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a
14/12/2022 As Neves Diversas prazas proceso estabilización Persoal laboral fixo
14/12/2022 As Neves Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a e persoal laboral fixo
13/12/2022 A Guarda Diversas prazas proceso estabilización Persoal laboral
09/12/2022 Poio Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a e persoal laboral fixo
09/12/2022 Meaño Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a e persoal laboral fixo
09/12/2022 Covelo Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a e persoal laboral fixo
07/12/2022 Padroado Municipal Monte Santa Tegra Cobrador/a Persoal laboral fixo
05/12/2022 Vilaboa Operario de servizos múltiples Bolsa de emprego
05/12/2022 A Cañiza Socorrista acuático Bolsa de emprego
05/12/2022 A Cañiza Monitor/a de ximnasio Bolsa de emprego
02/12/2022 Pontevedra Varias prazas Funcionarias/os
02/12/2022 Deputación de Pontevedra Varias prazas Funcionario/a e persoal laboral fixo
01/12/2022 Consorcio Provincial Contra Incendios Técnica/o de Administración Xeral Comisión de servizos
01/12/2022 Consorcio Provincial Contra Incendios Administrativa/o Comisión de servizos
30/11/2022 Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo  Axente de Emprego e Desenvolvemento Local  Persoal laboral fixo 
29/11/2022 Ribadumia Diversas prazas proceso estabilización Funcionario/a e persoal laboral fixo
29/11/2022 Pazos de Borbén Diversas prazas proceso estabilización Funcionarias/os
28/11/2022 Deputación de Pontevedra Técnica/o de artrópodos Persoal laboral fixo
28/11/2022 Deputación de Pontevedra Técnica/o de Administración electrónica, transparencia e protección de datos, técnica/o auxiliar de telecomunicacións  Persoal funcionario
28/11/2022 Deputación de Pontevedra Técnica/o superior de Administración especial, oficial/a de imprenta, oficial/a de infraestruturas e servizos, operaria/o especialista  Estabilización de emprego
28/11/2022 Deputación de Pontevedra Administrativa/o de Administración xeral, auxiliar de Administración xeral, técnica/o auxiliar de educación diúrna, técnica/o auxiliar de educación nocturna, oficial/a de infraestruturas e servizos, auxiliar de laboratorio, oficial/a condutor/a maquinista, oficial/a de cociña oficial/a de comedor, auxiliar de xestión tributaria e información  Estabilización de emprego
18/11/2022 As Neves Condutor/a tractorista Laboral temporal
16/11/2022 O Grove Encargada/o municipal Persoal laboral fixo
15/11/2022 Mos Monitor/a de natación-socorrista e actividades Bolsa de emprego
15/11/2022 Pontevedra Diversas prazas e postos adscritos á unidade operativa de conserxería de centros escolares Lista de reserva
14/11/2022 A Cañiza Auxiliar administrativa/o Bolsa de emprego
14/11/2022 A Cañiza Administrativa/o Bolsa de emprego
14/11/2022 A Cañiza Técnica/o de Educación infantil Bolsa de emprego
14/11/2022 A Cañiza Auxiliar de axuda no fogar Bolsa de emprego
11/11/2022 A Guarda Profesoras/es de conservatorio  Bolsa de emprego
11/11/2022 A Estrada Conserxe Laboral temporal
11/11/2022 A Estrada Conserxes Bolsa de emprego
11/11/2022 A Estrada Axudante de electricista Funcionario/a interino/a
09/11/2022 Lalín Persoal docente trompeta Ampliación de bolsa de emprego
08/11/2022 Meaño Monitor/a de actividades físico-deportivas Bolsa de emprego
07/11/2022 O Grove 10 prazas de persoal de limpeza Funcionarios/as
02/11/2022 Vila de Cruces Administrativo Bolsa de emprego temporal
31/10/2022 Vilanova de Arousa Varios procesos secelctivos Persoal funcionario e laboral
27/10/2022 Tui Profesor/a de piano Lista de reserva
27/10/2022 Catoira 2 prazas de Peóns/oas de servizos varios Persoal laboral fixo
24/10/2022 O Grove Técnica/o en Administración financeira Funcionaria/o
20/10/2022 Lalín Técnico medio en recursos humanos Funcionario/a interino/a
20/10/2022 Lalín Arquitecto/a técnico/a Funcionario/a interino/a
20/10/2022 Bueu Técnico/a de Resuros Humanos  Interinidade 
19/10/2022 O Porriño Auxiliares Bolsa de emprego
19/10/2022 Vigo Oficial de Instalacións Bolsa de emprego
18/10/2022 Catoira Persoal de Servizos Xerais  Persoal laboral fixo 
17/10/2022 Tui Auxiliar administrativo   Listaxe de reserva 
14/10/2022 Pontevedra Enxeñeiro/a técnico/a industrial Funcionario/a
13/10/2022 Meaño Monitor/a de actividades físicodeportivas Bolsa de emprego
13/10/2022 Campo Lameiro Condutor/a tractorista Interinidade
13/10/2022 Campo Lameiro 2 prazas de auxiliar administrativa/o Interinidade
07/10/2022 A Illa de Arousa Técnica/o medio de xestión Funcionario/a
03/10/2022 Caldas de Reis Auxiliar administrativa/o Funcionario/a interino/a
29/09/2022 Deputación de Pontevedra Auxiliar de laboratorio  Funcionario/a interino/a
29/09/2022 Deputación de Pontevedra Operador/a gravador/a de datos  Funcionario/a interino/a 
23/09/2022 A Estrada Profesor/a de Guitarra Persoal Laboral Temporal
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Trombón Bolsa de emprego. Oposición libre
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Tuba Bolsa de emprego. Oposición libre
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Educación Musical  Bolsa de emprego. Oposición libre
21/09/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra Técnico/a de recursos humanos y organización Fijo. Concurso-oposición
09/09/2022 Meaño Mestras/es de música Bolsa de emprego
09/09/2022 Cuntis Auxiliar administrativa/o Laboral temporal
07/09/2022  Vila de Cruces Auxiliar de biblioteca Bolsa de emprego
01/09/2022 Tomiño Oficiais de alumeado Bolsa de emprego
01/09/2022 Redondela Mestre/a de percusión Temporal
31/08/2022 Academia Galega de Seguridade Pública Policía Local Oposición libre
23/08/2022 O Grove Persoal para a Festa do Marisco 2022  Temporal 
23/08/2022 Baiona Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais  Bolsa de emprego 
18/08/2022 Cambados Arquitecto/a Técnico/a Lista de reserva
16/08/2022 Vilaboa Arquitecto/a Concurso-oposición
10/08/2022 Baiona Conserxes Bolsa de emprego
04/08/2022 Meis Administrativa/o  Funcionaria/o interino e bolsa de emprego
22/07/2022 Mos Policía local Funcionaria/o
22/07/2022 Catoira Auxiliar administrativa/o Laboral fixo
21/07/2022 A Estrada Técnicas/os de deportes Bolsa de emprego
15/07/2022 Mancomunidade dos concellos do Val Miñor 8 postos de socorrista Persoal laboral temporal
15/07/2022 Lalín Tres condutores/as e unha brigada Persoal laboral temporal
15/07/2022 Forcarei Dous condutores/as operarios/as de servizos para vehículo de motobomba Persoal laboral temporal
13/07/2022 Oia Tres condutores/as para o camión motobomba Persoal laboral temporal
13/07/2022 As Neves Operarios/as de servizos múltiple Bolsa de traballo
13/07/2022 Forcarei Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais Persoal laboral temporal
13/07/2022 A Cañiza Brigada de Prevención e Defensa contra Incedios Persoal laboral temporal
12/07/2022 Lalín Traballador/a social Lalín Activa
28/06/2022 Dozón 3 prazas de condutores vehículo motobomba Persoal laboral temporal
27/06/2022 Deputación de Pontevedra Xefatura de Servizos Administrativos de Infraestruturas Provisión temporal
23/06/2022 O Porriño Traballadores/as sociais  Persoal interino, para a execución do programa de caracter temporal 
22/06/2022 Vigo Varias prazas Persoal funcionario
22/06/2022 Vigo Varias prazas Persoal funcionario
22/06/2022 Moaña Administrativo/a e limpador/a  Persoal funcionario e laboral fixo 
22/06/2022 Silleda  Docentes e educadores ambientais Persoal laboral temporal
21/06/2022 Silleda Socorrista Persoal funcionario interino por execución de programa de carácter temporal  
21/06/2022 Meaño Operario/a Piscina Municipal Eventual por circunstancias da producción 
20/06/2022 Deputación de Pontevedra Oficial/a de Infraestruturas e Servizos Bolsa
17/06/2022 As Neves Grao en enxeñería de edificación/arquitectura técnica ou equivalente.  Contrato formativo 
17/06/2022 Caldas de Reis Educador/a social e Xornalista Primeira experiencia profesional
16/06/2022 Pazos de Borbén Arquitecto/a técnico/a Bolsa de emprego
13/06/2022 Forcarei Titulado en Arquitectura  Primeira experiencia profesional 
13/06/2022 Forcarei  Titulado en Ciclo Superior de Administración e Finanzas  Primeira experiencia profesional
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Administrativo/a de Administración xeral, enxeñeiro/a de camiños, programador/a web, mestre/a de modelaxe, técnico/a de mantemento e subalterno/a de oficios varios Persoal funcionario e laboral fixo
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Técnica/o media/o de xestión tributaria Persoal funcionario
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Oficial de comedor Laboral indefinida
07/06/2022 Mos Grupo de emerxencias supramunicipal  
07/06/2022 Forcarei Socorrista para piscinas municipais Laboral temporal
07/06/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Policía Portuario Laboral fixo
06/06/2022 Tui Operario/a de mantemento para as piscinas municipais Interinidade e lista de reserva
06/06/2022 A Estrada Operarios/as de protección civil Bolsa
06/06/2022 A Estrada Encargados/as de protección civil Bolsa
06/06/2022 A Estrada Oficiais do Grupo Municipal de Emerxencias Supramunicipal Bolsa
06/06/2022 Baiona Arquitecto/a Interinidade
30/05/2022 Tomiño Auxiliares administrativos e Xefaturas de negociado Bolsa de emprego
26/05/2022 Mos Operarios/as de limpeza Bolsa de emprego
24/05/2022 Moaña Bibliotecario/a Bolsa de traballo
20/05/2022 Ponteareas Auxiliar de Axuda a Domicilio Concurso oposición
19/05/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Oficial de obras e mantemento (taller mecánico e conservación)  Bolsa de contratación
19/05/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Oficial de obras e mantemento (taller eléctrico)  Bolsa de contratación
19/05/2022 Mos 4 auxiliares de policía local Laboral temporal
19/05/2022 Lalín Docentes de violín e trompeta Bolsa de emprego
18/05/2022 Meaño Auxiliar administrativa/o Funcionaria/o
10/05/2022 Baiona Operario de servizos múltiples Bolsa de emprego
10/05/2022 Baiona Auxiliar de biblioteca Bolsa de emprego
09/05/2022 Mos Conxerxe operaria/o de mantemento Funcionaria/o interina/o
09/05/2022 A Estrada Enxeñeira/o Técnica/o Agrícola Funcionaria/o interina/o
09/05/2022 A Estrada Administración Xeral Bolsa de emprego
09/05/2022 A Estrada Enxeñeira/o Técnica/o Agrícola Funcionaria/o
09/05/2022 A Estrada Administrativa/o de Administración Xeral Funcionaria/o
02/05/2022 Meis Ordenanza Contratación interina e listaxe de reserva
02/05/2022 Deputación de Pontevedra Oficial/a sanitario/a Concurso oposición libre
28/04/2022 Lalín Conxerxe Bolsa de emprego
20/04/2022 Vigo Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal  Bolsa de emprego 
13/04/2022 Agolada Auxiliar administrativo / Secretaría de Intervención Bolsa de emprego
07/04/2022 Salceda de Caselas Operaria/o Funcionaria/o interina/o
07/04/2022 Mondariz-Balneario Operaia/o de servizos varios Laboral fixo/a
07/04/2022 Mondariz-Balneario Traballador/a social Laboral fixo/a
06/04/2022 O Grove  Auxiliar técnico de Turismo (administración especial) Bolsa de emprego temporal  
04/04/2022 Pontevedra Técnico/a medio en medio ambiente  Lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos  
31/03/2022 Mos Traballores/as sociais Bolsa de emprego
30/03/2022 Pontecesures Educador/a familiar Bolsa de emprego
29/03/2022 Vigo  Técnico prevención riscos laborais, Técnico de xestión, Axente de igualdade de oportunidades  Bolsa de emprego
28/03/2022 Tui Auxiliar de arquivo e biblioteca Funcionaria/o
28/03/2022 Tui Tres prazas operarios de obras Funcionaria/o
24/03/2022 Tomiño Técnica/o de xestión Funcionaria/o interina/o
23/03/2022 Deputación de Pontevedra Varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes incluídos nas ofertas de emprego público dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022  Persoal funcionario 
22/03/2022 Mondariz-Balneario Operario/a de servizos varios Laboral fixo/a
22/03/2022 Mondariz-Balneario Traballador/a social Laboral fixo/a
21/03/2022 Moaña Conductor/a maquinista Listaxe de contratación
18/03/2022 Valga Técnico/a de normalización linguística Bolsa de emprego
17/03/2022 Vila de Cruces Administrativo Bolsa de emprego
14/03/2022 Baiona Traballador/a social Funcionario/a interino/a
11/03/2022 A Guarda Auxiliares administrativos Bolsa de traballo
10/03/2022  Ponteareas Traballador/a social  Funcionario 
10/03/2022 Forcarei Diversos postos ao abeiro do Plan Concellos Laboral temporal
03/03/2022 Moaña Administrativa/o Funcionaria/o
03/03/2022 Moaña Arquitecta/o Funcionaria/o
28/02/2022 Lalín Un/unha Traballador/a Social, un/unha Técnico de Integración Social e un/unha Mestre de Educación Primaria  Funcionario/a interino/a 
25/02/2022 Cambados Traballador/a social Lista de reserva
25/02/2022 Pontevedra 2 Oficiais Electricistas Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra Bombeiro/a-conductor/a Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra 2 Traballadores/as sociais Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra 2 Subalternas/os Funcionaria/o
24/02/2022 Tui Profesor/a do conservatorio na especialidade de piano  Ampliación lista de reserva 
18/02/2022 Moraña Administrativa/o de Administración Xeral Funcionaria/o
16/02/2022 Ponteareas Técnico/a de educación infantil Listaxe de reserva
16/02/2022 Mos Auxiliar administrativo Funcionario interino
16/02/2022 A Cañiza 3 socorristas-bañistas Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 5 peóns de obras públicas Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 2 peóns forestais  Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 2 mozos de recollida de lixo, 7 peóns de obras públicas, e 3 condutores-operadores de maquinaria de vías   Plan Concellos
15/02/2022 Mondariz Operario/a de obras e servizos-recollida de lixo Laboral temporal
10/02/2022 A Guarda Traballador/a social Laboral fixo
10/02/2022  Deputación de Pontevedra  Xefatura de Sección de Conservación e Explotación  Concurso 
08/02/2022  Baiona  Administrativa/o  Listaxe funcionarios interinos 
08/02/2022 Baiona Auxiliar administrativa/o Listaxe funcionarios interinos
08/02/2022 Mos Auxiliar administrativa/o Interinidade
08/02/2022 Vigo Oficiais desinfectoras/es Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Oficial de Servizos Varios  Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Peón de Servizos Varios Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Auxiliar de Axuda no Fogar  Bolsa de traballo
02/02/2022 Tomiño 2 postos de persoas técnicas orientadoras/prospectoras de emprego Interinidade
02/02/2022 Meaño Mestre Clarinete Bolsa de traballo
26/01/2022 Mancomunidade Intermunicipal Baixo Miño Condutores/as Bolsa de emprego
11/01/2022 Bueu Técnico/a de Recursos Humanos Interinidade
10/01/2022 Tomiño Arquitecto Municipal Interinidade