DEPOrte Escolas 2018-2019

"DEPOrte Escolas" é un programa deportivo totalmente gratuíto que busca promover a actividade físico-deportiva entre as nenas e nenos en idade escolar a través da oferta de diferentes modalidades deportivas: atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo.

A única condición que tes que cumprir é ter moitas ganas de pasalo ben practicando a túa modalidade deportiva preferida.

Listas provisionales de personas admitidas

Pasos para formalizar a inscrición:

  1. Busca o concello e a modalidade de escola na que queres participar
  1. Cubre correctamente a solicitude de inscrición e entrégaa en calquera dos rexistros da Deputación, nas oficinas do ORAL, ou envíaa a deportescolas@depo.es

Aquelas persoas que non sigan estas instrucións e non reciban a autorización desde o Servizo de Deportes da Deputación non poderán participar nas actividades.
As alumnas e alumnos que non asistan ás tres primeiras clases sen xustificar a súa ausencia serán dados de baixa e a súa praza pasará a ser ocupada polas seguintes persoas da lista de agarda.

Relación de persoas admitidas

A relación de persoas admitidas publicarase nesta web a semana seguinte á finalización do prazo de inscrición.

Segundo prazo de inscrición

O segundo prazo de inscrición abrirase o 15 de outubro e non se pechará en todo o curso, sempre que quedasen prazas libres.

Comezo das DEPOrte Escolas

As DEPOrte Escolas comezarán a partir do luns 8 de outubro, no día e horario correspondente a cada escola.

Solicitude de inscrición

Descargas

Última modificación: martes, 16 outubro 2018