CUBELA LOPEZ, JORGE

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.200,00€ 1.000,00€ 800,00€ 800,00€ 3.800,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 800,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 18.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 1.425,00€ 8.075,00€
Total Suma: 2.275,00€ 2.275,00€ 2.275,00€ 3.150,00€ 2.675,00€ 1.275,00€ 875,00€ 475,00€ 2.150,00€ 5.750,00€ 3.075,00€ 4.225,00€ 30.475,00€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 477,75€ 477,75€ 477,75€ 661,50€ 561,75€ 267,75€ 183,75€ 142,50€ 645,00€ 1.725,00€ 922,50€ 1.267,50€ 7.810,50€
Total Resta: 477,75€ 477,75€ 477,75€ 661,50€ 561,75€ 267,75€ 183,75€ 142,50€ 645,00€ 1.725,00€ 922,50€ 1.267,50€ 7.810,50€
Total Líquido: 1.797,25€ 1.797,25€ 1.797,25€ 2.488,50€ 2.113,25€ 1.007,25€ 691,25€ 332,50€ 1.505,00€ 4.025,00€ 2.152,50€ 2.957,50€ 22.664,50€