LOPEZ DIEGUEZ, LUIS

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 18,67€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 18,67€
DIETAS(CDT) 0,00€ 53,34€ 584,68€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 638,02€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 5.916,26€ 5.916,26€ 6.144,11€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 17.976,63€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 283,12€ 580,12€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 863,24€
Total Suma: 5.916,26€ 6.252,72€ 7.327,58€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.496,56€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.650,04€ 1.634,66€ 1.691,79€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.976,49€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 15,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15,95€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 211,29€ 232,43€ 221,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 665,58€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 71,93€ 79,13€ 75,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 226,59€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,50€ 4,94€ 4,72€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,16€
CUOTA MEI(G14) 5,39€ 5,93€ 5,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16,98€
Total Resta: 1.943,15€ 1.957,09€ 2.015,51€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.915,75€
Total Líquido: 3.973,11€ 4.295,63€ 5.312,07€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 13.580,81€