LOPEZ FONT, CARLOS

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ANTIGÜIDADE(C01) 743,85€ 743,85€ 743,85€ 743,85€ 743,85€ 743,85€ 123,98€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 21,89€ 0,00€ 4.608,97€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.970,45€ 950,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 163,90€ 0,00€ 6.084,98€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 7.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 950,00€ 3.325,00€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 4.511,30€ 4.511,30€ 4.511,30€ 4.511,30€ 4.511,30€ 4.511,30€ 751,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 834,60€ 0,00€ 28.654,28€
Total Suma: 5.255,15€ 5.255,15€ 5.255,15€ 5.255,15€ 5.255,15€ 10.225,60€ 1.826,49€ 0,00€ 950,00€ 4.750,00€ 3.295,39€ 2.950,00€ 50.273,23€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.374,75€ 1.364,24€ 1.362,66€ 1.360,56€ 1.357,93€ 2.833,51€ 493,15€ 0,00€ 19,00€ 95,00€ 665,67€ 1.090,03€ 12.016,50€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 270,22€ 0,00€ 270,22€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 35,21€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.302,95€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 0,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 27,75€
CUOTA MEI(G14) 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 0,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 27,75€
Total Resta: 1.595,04€ 1.584,53€ 1.582,95€ 1.580,85€ 1.578,22€ 3.053,80€ 529,86€ 0,00€ 19,00€ 95,00€ 935,89€ 1.090,03€ 13.645,17€
Total Líquido: 3.660,11€ 3.670,62€ 3.672,20€ 3.674,30€ 3.676,93€ 7.171,80€ 1.296,63€ 0,00€ 931,00€ 4.655,00€ 2.359,50€ 1.859,97€ 36.628,06€