BASTOS MIGUEZ, MARIA SANDRA

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
MELLORA IT(C26) 0,00€ 0,00€ 9,51€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9,51€
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 12,82€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,82€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 4.201,75€ 4.201,75€ 4.351,27€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12.754,77€
Total Suma: 4.201,75€ 4.201,75€ 4.373,60€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12.777,10€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 976,91€ 964,72€ 997,42€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 2.939,05€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 9,42€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9,42€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 211,29€ 232,43€ 221,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 665,58€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 71,93€ 79,13€ 75,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 226,59€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,50€ 4,94€ 4,72€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,16€
CUOTA MEI(G14) 5,39€ 5,93€ 5,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16,98€
Total Resta: 1.270,02€ 1.287,15€ 1.314,61€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.871,78€
Total Líquido: 2.931,73€ 2.914,60€ 3.058,99€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 8.905,32€