TOURIS ROMERO, JAVIER

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 15,08€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15,08€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 611,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 611,35€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 4.943,23€ 4.943,23€ 5.130,36€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.016,82€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 672,37€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 672,37€
Total Suma: 4.943,23€ 4.943,23€ 6.429,16€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16.315,62€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.348,51€ 1.305,51€ 1.314,13€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.968,15€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 12,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,88€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 211,29€ 232,43€ 221,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 665,58€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 71,93€ 79,13€ 75,53€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 226,59€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,50€ 4,94€ 4,72€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,16€
CUOTA MEI(G14) 5,39€ 5,93€ 5,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16,98€
Total Resta: 1.641,62€ 1.627,94€ 1.634,78€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.904,34€
Total Líquido: 3.301,61€ 3.315,29€ 4.794,38€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.411,28€