COUSELO TORRES, MARIA ISABEL

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.106,40€ 3.106,40€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.935,38€ 4.919,23€ 4.919,23€ 5.010,43€ 4.943,23€ 23.727,50€
Total Suma: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.935,38€ 5.869,23€ 4.919,23€ 5.010,43€ 8.049,63€ 27.783,90€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 539,93€ 870,41€ 725,09€ 731,10€ 1.652,59€ 4.519,12€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 9,73€ 0,00€ 9,73€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 169,03€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 211,29€ 1.014,19€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 57,54€ -57,54€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,60€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,60€
CUOTA MEI(G14) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3,60€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 21,60€
Total Resta: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 773,70€ 1.033,16€ 945,38€ 961,12€ 1.872,88€ 5.586,24€
Total Líquido: 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.161,68€ 4.836,07€ 3.973,85€ 4.049,31€ 6.176,75€ 22.197,66€