COUSELO TORRES, MARIA ISABEL

Exportar a Excel

2024

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 15,08€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15,08€
DIETAS(CDT) 0,00€ 0,00€ 611,35€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 611,35€
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 4.943,23€ 4.943,23€ 5.130,36€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 15.016,82€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 612,12€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 612,12€
Total Suma: 4.943,23€ 4.943,23€ 6.368,91€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16.255,37€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.269,42€ 1.259,54€ 1.301,89€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.830,85€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 12,27€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 12,27€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 211,29€ 232,43€ 221,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 665,58€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,50€ 4,94€ 4,72€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 14,16€
CUOTA MEI(G14) 5,39€ 5,93€ 5,66€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 16,98€
Total Resta: 1.490,60€ 1.502,84€ 1.546,40€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.539,84€
Total Líquido: 3.452,63€ 3.440,39€ 4.822,51€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11.715,53€