IGLESIAS GONZALEZ, ANA LAURA

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3.455,46€ 660,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 123,50€ 0,00€ 4.239,84€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.800,00€ 800,00€ 1.000,00€ 3.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 950,00€ 3.325,00€
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 575,91€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 639,30€ 0,00€ 21.947,97€
Total Suma: 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 3.455,46€ 6.910,92€ 1.236,79€ 0,00€ 950,00€ 2.750,00€ 2.037,80€ 1.950,00€ 33.112,81€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 825,16€ 825,16€ 825,16€ 825,16€ 825,16€ 1.650,33€ 295,35€ 0,00€ 226,86€ 656,70€ 304,47€ 465,66€ 7.725,17€
ATRASOS IRPF(G02) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 182,17€ 0,00€ 182,17€
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 189,47€ 189,47€ 189,47€ 189,47€ 189,47€ 189,47€ 31,58€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 35,09€ 0,00€ 1.203,49€
S.S. - DESEMPREGO(G06) 64,50€ 64,50€ 64,50€ 64,50€ 64,50€ 64,50€ 10,75€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 11,96€ 0,00€ 409,71€
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 0,67€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,74€ 0,00€ 25,59€
CUOTA MEI(G14) 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 4,03€ 0,67€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,74€ 0,00€ 25,59€
Total Resta: 1.087,19€ 1.087,19€ 1.087,19€ 1.087,19€ 1.087,19€ 1.912,36€ 339,02€ 0,00€ 226,86€ 656,70€ 535,17€ 465,66€ 9.571,72€
Total Líquido: 2.368,27€ 2.368,27€ 2.368,27€ 2.368,27€ 2.368,27€ 4.998,56€ 897,77€ 0,00€ 723,14€ 2.093,30€ 1.502,63€ 1.484,34€ 23.541,09€