LOPEZ CAMPOS, JOSE CARLOS

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.200,00€ 1.000,00€ 800,00€ 800,00€ 3.800,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 800,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 3.800,00€ 1.800,00€ 2.000,00€ 18.600,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475,00€ 475,00€ 0,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 1.425,00€ 7.600,00€
Total Suma: 2.275,00€ 2.275,00€ 1.800,00€ 3.150,00€ 2.675,00€ 1.275,00€ 875,00€ 475,00€ 2.150,00€ 5.750,00€ 3.075,00€ 4.225,00€ 30.000,00€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 682,50€ 682,50€ 540,00€ 945,00€ 802,50€ 382,50€ 262,50€ 142,50€ 645,00€ 1.725,00€ 922,50€ 1.267,50€ 9.000,00€
Total Resta: 682,50€ 682,50€ 540,00€ 945,00€ 802,50€ 382,50€ 262,50€ 142,50€ 645,00€ 1.725,00€ 922,50€ 1.267,50€ 9.000,00€
Total Líquido: 1.592,50€ 1.592,50€ 1.260,00€ 2.205,00€ 1.872,50€ 892,50€ 612,50€ 332,50€ 1.505,00€ 4.025,00€ 2.152,50€ 2.957,50€ 21.000,00€