ORTEGA IÑARREA, MARIA DE LOS REMEDIOS

Exportar a Excel

2023

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 1.000,00€ 600,00€ 800,00€ 800,00€ 400,00€ 800,00€ 800,00€ 200,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 5.400,00€
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 1.800,00€ 1.800,00€ 1.800,00€ 2.200,00€ 2.200,00€ 800,00€ 400,00€ 0,00€ 0,00€ 1.800,00€ 800,00€ 800,00€ 14.400,00€
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 475,00€ 950,00€ 950,00€ 475,00€ 950,00€ 7.600,00€
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 72,00€ 72,00€
QUILOMETRAXE(CKM) 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 122,61€ 122,61€
Total Suma: 3.275,00€ 2.875,00€ 3.075,00€ 3.950,00€ 3.075,00€ 2.075,00€ 1.675,00€ 675,00€ 950,00€ 2.750,00€ 1.275,00€ 1.944,61€ 27.594,61€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1.146,25€ 1.006,25€ 1.076,25€ 1.382,50€ 1.076,25€ 726,25€ 586,25€ 236,25€ 332,50€ 962,50€ 446,25€ 612,50€ 9.590,00€
Total Resta: 1.146,25€ 1.006,25€ 1.076,25€ 1.382,50€ 1.076,25€ 726,25€ 586,25€ 236,25€ 332,50€ 962,50€ 446,25€ 612,50€ 9.590,00€
Total Líquido: 2.128,75€ 1.868,75€ 1.998,75€ 2.567,50€ 1.998,75€ 1.348,75€ 1.088,75€ 438,75€ 617,50€ 1.787,50€ 828,75€ 1.332,11€ 18.004,61€