Tic Emprendes

Ti© Emprendes

TI© EMPRENDES é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Deputación de Pontevedra que pretende mellorar a empregabilidade, tanto por conta propia como allea, da mocidade que habite ou vaia habitar nalgún dos concellos rurais da provincia. O seu obxectivo é formar 390 persoas mozas en 26 accións formativas específicas e de emprendemento, co fin de vinculalas co seu entorno e evitar o despoboamento do rural.

 

DIRIXIDO A

 • Mozas e mozos entre de 16 a 30 anos
 • Inscritas/os no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
 • Desempregadas/os
 • Non integradas/os no sistema de educación ou formación
 • Residentes nos concellos rurais (con cor no mapa)

QUÉ OFRECEMOS?

 • Formación en materias específicas de cada zona
 • Titorías personalizadas para a procura de emprego 
 • Asesoramento para a creación da túa propia empresa
NOVIDADES ADAPATACIÓN Á COVID-19
 

Como podes participar

O procedemento para a preinscrición rexerase polo establecido nas bases de selección das persoas participantes no proxecto "TI© EMPRENDES"

Poderás inscribirte en calquera das accións formativas, xa sexan no concello no que estás empadroada/o ou nas de calquer outro municipio participante

CURSOS MEDIANTE AULA VIRTUAL

APLICACIÓNS MÓBILES (PARA ANDROID E iOS)

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Introducción ao desenvolvemento
 • Arquitectura
 • Fragmentos e vistas
 • Recursos de deseño
 • Interfaces de usuario
 • Animacións, gráficos e multimedia
 • Persistencia e  almacenamento
 • Tarefas en segundo plano
 • Localización e sensores

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
 

CREACIÓN E XESTIÓN DE TENDAS EN LIÑA

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • A  empresa en internet
 • Comercio electrónico: aplicación e desenvolvemento
 • Posta en marcha da tenda virtual

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas (25 horas)

 • Design Thinking para emprendedores
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
 

márketing DIXITAL: estratexias SEO, SEM, Redes sociais e análise do tráfico web

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Introdución ao márketing dixital
 • Márketing e comercio electrónico
 • Estratexia de márketing e medios sociais
 • Estratexias de márketing dixtal: márketing viral e posicionamento en buscadores

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas (25 horas)

 • Design Thinking para emprendedores
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
 

CONTIDOS DIXITAIS: IMAXE, VIDEO E VIDEOXOGOS

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Introducción á ensinanza con dispositivos móbiles
 • Experiencias con mobile learning
 • Tecnoloxías de mobile learning
 • Creación de contidos e linguaxe mobile learning
 • Gamificación como estratexia didáctica

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas (25 horas)

 • Design Thinking para emprendedores
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
 

COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Plan formativo ofimático:
  • Sistema operativo, búsqueda de información: internet/intranet e correo electrónico
  • Aplicacións informáticas de bases de datos. LibreOffice Base
  • Aplicacións informáticas para presentacións gráficas de información. LibreOffice Impress
  • Aplicacións informáticas de tratamiento de textos. LibreOffice Writer.
  • Aplicacións informáticas de follas de cálculo. LibreOffice Calc
 • Comunicación electrónica coa administración
  • Acceso electrónico da ciudadanía aos servizos públicos
  • Certificado dixital, sinatura electrónica e dni electrónico
  • Acceso práctico aos servizos públicos electrónicos
 • Ferramentas informáticas para o desempeño do teletraballo

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación

COMUNNITY MANAGER

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • O marketing na era dixital.
 • Os social media e a web.
 • A figura do Community Manager.
 • Principais funcións do Community Manager.
 • Principais plataformas social media.
 • Introducción ao SEO, xeolocalización e analítica web.

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación

 

CURSOS MEDIANTE AULA VIRTUAL E SESIÓNS PRESENCIAIS

(AS SESIÓNS PRESENCIAIS CONTAN CON BOLSA PARA O DESPRAZAMENTO)

GUIA DE ITINERARIOS AO AIRE LIBRE

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 • Actividades de condución ao aire libre e creación de itinerarios
 • Condución de grupos en actividades ao aire libre (5 sesións presenciais)
 • Mantemento de equipos de actividades ao aire libre
 • Primeiros auxilios

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación
 

OPERARIA/O DE XESTIÓN LOXÍSTICA E DIXITAL DUN ALMACÉN (CON MÓDULO DE CARRETILLERIA/O)

Formación específica en materias concretas propias de cada zona (100 horas)

 •  Actividades auxiliares de almacén
 •  Prevención de riscos laborais
 • Carretilla elevadora
  • Eixe directriz.
  • Acceso e descenso da carretilla
  • Uso de sistemas de retención, cabina, cinturón de seguridade
  • Posta en marcha e detención da carretilla
  • Circulación: velocidade de desprazamento, traxectoria, natureza e estado
  • Maniobras: frenado, aparcado, marcha atrás, descenso de pendiente.
 • Radiofrecuencia
  • Necesidade e ventaxas dos sistemas de identificación e seguimento
  • Control informático de mercancías
  • Codificación e etiquetas
  • Medios

Formación específica en autoemprego  e/o creación de empresas(25 horas)

 • Design Thinking para persoas emprendedoras
 • Investigación do contorno e detección de oportunidades
 • Estudo de mercado: coñece a túa clientela (mapa de empatía)
 • A idea e a definición da proposta de valor (lenzo de proposta de valor)
 • Deseño do plan de negocio (lenzo de modelo de negocio)
 • Definición de obxectivos: plan estratéxico
 • Plan de márketing
 • Plan de operacións. Como e con que levar a cabo o proxecto
 • Plan económico-financeiro
 • Plan de implantación

DÉIXANOS OS TEUS DATOS E CONTACTAMOS CONTIGO

 
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Os campos marcados con * son obrigatorios

SE PRECISAS MÁIS INFORMACIÓN

Correo-e: ticemprendes@depo.gal
Teléfono: 886 217 320
Teléfono: 986 804100 Ext.: 47320

Logos Fondo Social Europeo y MInisterio de Política Territorial y Función Pública