Viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

Viveiros de empresas de Barro e Lalín

A Deputación de Pontevedra asinou en abril de 2013 un convenio de colaboración coa Fundación Instituto Cameral para a Creación e Desenvolvemento da Empresa (Fundación INCYDE) para a construción e acondicionamento de dúas naves destinadas á creación de viveiros de empresas, un no Polígono Industrial Barro-Meis e outro no Polígono Lalín 2000, financiados mediante unha axuda que a institución provincial recibiu da Fundación INCYDE, concedida polo FEDER dentro do Eixo 2 do Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013.

Os viveiros de empresas son unha estrutura de acollida temporal de empresas pensada para encamiñalas nos seus primeiros pasos no mercado, acompañalas e prestarlles determinados servizos adaptados ás necesidades de cada proxecto empresarial co fin de que, mediante unha xestión sen ánimo de lucro, se facilite o desenvolvemento de iniciativas económicas de interese para a provincia. A Deputación de Pontevedra, como responsable da administración e xestión dos viveiros de empresas por un tempo mínimo de 15 anos desde a súa posta en funcionamento, ofrece locais así como a prestación doutros servizos para cubrir as necesidades básicas de pequenas e medianas empresas e mellorar as súas expectativas nos primeiros pasos do seu ciclo de vida.

Continuando co desenvolvemento do proxecto, a principios do ano 2016 póñense en marcha os viveiros de empresas, adaptados á realidade económica e empresarial actual co obxectivo de acadar o desenvolvemento económico da provincia e á súa vez axudar a flexibilizar e axilizar os trámites precisos para a implantación de empresas e favorecer a creación, posta en marcha, e desenvolvemento de iniciativas empresariais na provincia.

Debemos ter presente que estes espazos poden aumentar a produtividade das persoas, ben porque facilitan o desenvolvemento do seu traballo ou ben porque favorecen a colaboración entre elas. Novas formas de traballo, como a realización de proxectos de maneira conxunta, fan necesario que os viveiros de empresas deixen de ser espazos individualizados para transformarse en ambientes que permitan estimular o traballo en equipo e os procesos de creatividade e innovación dos seus usuarios.

Deseñar espazos que axuden aos procesos de colaboración entre emprendedores e que se adapten ás súas necesidades é importante para a creación de proxectos empresariais máis creativos, innovadores e sólidos, nunha contorna económica e empresarial cada vez máis complexa.

Bases reguladoras para a adxudicación de espazos e funcionamento dos viveiros de empresas de Barro e Lalín

  

 

Última modificación: xoves, 15 marzo 2018