#ECONOMÍA

Viveiros de empresa

Lalín e Barro

A Deputación de Pontevedra puxo en marcha en 2016 os viveiros de empresa de Lalín e Barro coa finalidade de facilitar o desenvolvemento de iniciativas económicas de interese para a provincia nun contorno económico e empresarial complexo que demanda proxectos empresariais creativos, innovadores e sólidos.


Son unha estrutura de acollida temporal de empresas dirixida a encamiñalas nos seus primeiros pasos no mercado, prestarlles servizos adaptados ás necesidades de cada proxecto empresarial e favorecer a colaboración entre elas.

PERSOAS DESTINATARIAS
 • Naves e oficinas:
  • Autónomas e autónomos e empresas de nova ou recente creación (menos de 2 anos)
 • Posto espazo coworking:
  • Persoas emprendedoras que necesiten un espazo para analizar e preparar o seu proxecto de negocio
SERVIZOS
 • Locais privados equipados con mobiliario e dotados de infraestruturas de electricidade, climatización, comunicación e auga (pagamento segundo consumo)
 • Recepción e control de accesos de 8 a 22 horas, administración, limpeza e mantemento de zonas comúns, aparcadoiro, seguridade e impresora/fotocopiadora
 • Chave de acceso
 •  Uso de balde da sala de xuntanzas (previa solicitude)
 • Asesoramento e formación: creación e xestión de empresas; internacionalización; xestión da calidade; medio ambiente e prevención de riscos laborais; proxectos e subvencións relacionados coa Unión Europea; e asesoría xurídica, fiscal e laboral
 • Asesoramento sobre TIC e mellora da competitividade empresarial a través da Rede SmartPeme
 • Programa de actividades: dinamización empresarial e fomento da cultura emprendedora
 • Cesión de espazos a asociacións empresariais para actividades propias de carácter puntual
VIVEIRO DE BARRO

Espazos

 • 16 naves industriais cunha superficie variable de entre 54, 75 m2 e 111, 10 m2
 • 24 oficinas (16 de 18 m2 e 8 de 25 m2)
 • Sala de espera
 • 3 espazos polivalentes para xuntanzas (de 37 m2 cada un)
 • Espazos de coworking
 • Fab Lab
 • Centro de servizos e apoio empresarial

Planos


Prezos (sen IVE)

Primeiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 1,62 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 1,75 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 1,75 €
Posto espazo coworking 1,75 €

Segundo ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 2,44 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 2,62 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 2,62 €
Posto espazo coworking 2,62 €

Terceiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 54,75 m² e 110,10 m²) 3,25 €
Oficinas (tipo 1) (18 m²) 3,50 €
Oficinas (tipo 2) (25 m²) 3,50 €
Posto espazo coworking 3,50 €

 

 

VIVEIRO DE LALÍN

Espazos

 • 3 naves industriais cunha superficie variable de entre 131,20 e 142,70 m2
 • 5 oficinas (4 de 16,10 m2 e 1 de 18,10 m2)
 • 1 espazo polivalente (sala de xuntanzas)
 • Espazo de coworking  (16 postos)

Planos


Prezos (sen IVE)

Primeiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 1,62 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 1,75 €
Posto espazo coworking 1,75 €

Segundo ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 2,44 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 2,62 €
Posto espazo coworking 2,62 €

Terceiro ano

Espazo Prezo mensual €/m²
Naves (entre 131,20 m² e 142,70 m²) 3,25 €
Oficinas (entre 16,10 m² e 18,10 m²) 3,50 €
Posto espazo coworking 3,50 €

  

  

VIVEIRISTAS

As persoas físicas e/ou xurídicas (cunha actividade empresarial inferior a 24 meses e/ou con intención de constituírse nun prazo inferior a 3 meses) deberán presentar por rexistro a seguinte documentación:

 • Solicitude (anexo I)
 • Declaración responsable de non atoparse en ningunha prohibición para contratar
 • Currículo profesional das persoas solicitantes
 • Memoria descritiva da actividade (anexo II)
 • Cronograma da posta en funcionamento
 • Especificación do réxime tributario e da Seguridade Social
 • Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento identificativo para persoas empresarias individuais
 • Escrituras de constitución (se for o caso)
 • Apoderamento (cando a ou o licitador non actúe en nome propio ou se trate de persoas xurídicas)

Para máis información pode consultar a normativa de aplicación:

contrato de cesión das naves e oficinas é dun ano, prorrogable ata un máximo de tres. Nos postos do espazo coworking o contrato mínimo é dun mes, prorrogable mes a mes. A prórroga farase atendendo ás necesidades de estancia de cada unha das empresas previa solicitude (anexo III).

VIVEIRO DE LALÍN

VIVEIRISTA
OU EMPRESA
NOME COMERCIAL ACTIVIDADE
JAVIER CAMPOS BELTRÁN   Asesoramento veterinario a explotacións gandeiras (nutrición, reprodución, manexo e xestión técnico-económica)
MARTA FÁBREGA SOTERAS   Xestoría e consultaría de UAS. Xestión aeronáutica e servizo de asesoría de drons
JOSÉ TOIMIL LÓPEZ   Construción de máquinas para traballar a madeira
ARZEOS AIRCRAFT, S. L.   Fabricación de aeronaves ultralixeiras
BEZOS & JOBS SUPPLIES, S. L.   Importación para terceiras persoas
SMARTPEME   Proxecto da Deputación dirixido a achegar as TIC á pequena empresa. Fab Lab

VIVEIRO DE BARRO

VIVEIRISTA
OU EMPRESA
NOME COMERCIAL ACTIVIDADE
JAIME GONZÁLEZ LANDÍN CÁRNICAS PONTEVEDRA Venda en liña de produtos cárnicos
MONTSERRAT GARCÍA FERNÁNDEZ TURVEGAL Publicidade, medio de comunicación, turismo e teatralización
CDM SHOWROOM, S. L.   Comercio por xunto e polo miúdo de toda clase de produtos téxtiles de confección, calzado e artigos de coiro
INMONORT CONDAL, S. L.   Medición de parcelas, taxación, trazado e xestión catastral
NATALIA SISTO CASERTO INMO NORDES Sector inmobiliario
ALBERTO PITA SÁNCHEZ   Construción completa e reparacións
XONTEC INGENIERÍA E INSTALACIONES, S. L.   Instalación e reparación de liñas telefónicas
MARTA SOSA SANTIAGO GRUPO TECNIA Estudio de arquitectura técnica
ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ GALIMAXINA Desenvolvemento e programación web e App
GM SOLUTIONS, S. L.   Consultaría. Asesoramento de empresas e familias
DISTRIBUCIONES FANDIMAT, S. L.   Comercio por xunto de materiais de construción
TAYSER PARTS, S. L.   Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos terrestres
CRISTINA ABOY ESCARIZ LIMPIEZAS NENÚFAR Distribución comercial de produtos de limpeza
HISPANO-PORTUGUESA XXI UNIPESSOAL, L. D. A.   Comercio por xunto de froita e hortalizas: importación e exportación
CELQUISAN GLOBAL, S. L.   Comercio por xunto de produtos de hixiene e protección
PERITACIONES PONTENORTE,
S. L.
  Peritaxes para entidades aseguradoras
MISTER MISTO PRODUCTION AND SERVICES, S. L.   Deseño, creación e produción de servizos culturais
DECORA BÚA SOLUCIONES, S. L.   Remate de edificación e decoración (escaiola, xeso, pladur…)
VIPEONREISEN, S. L. U.   Distribución de pensos e suplementos de mascotas
BIOZINK HEALTHY, S. L.   Comercio por xunto de produtos para o coidado da saúde e benestar no que se combina tecnoloxía e natureza
CELLGAL TELECOM, S. L.   Instalación e mantemento de equipos e infraestruturas de redes de telefonía móbil
COVERSUN SOLUTIONS, S. L. U.   Instalación solar fotovoltaica
ANA GATO MARTÍNEZ EMBRUXO Elaboración de aceite de oliva virxe extra
NEW BARBER, S. L.   Produtos especiais e exclusivos de barbería masculina e venda a través de páxina web
IRENE OUTEDA BOS HIDROMIEL FENRIR Produción de produtos alimentarios artesanais
DULCES DE BOHEMIA, ENTIDADE SEN PERSONALIDADE XURÍDICA   Distribución por xunto e polo miúdo de todo tipo de produtos alimenticios
SMARTPEME   Proxecto da Deputación dirixido a achegar as TIC á pequena empresa. Fab Lab
CONTACTO

Logo Fundación IncydeLogos Fondo Social Europeo

Documentos