Centro Príncipe Felipe

O Centro Príncipe Felipe é unha institución, de carácter educativo e social, concibida para acoller e formar aqueles nenos e mozos en situación de risco ou exclusión social.

Na actualidade o centro presta servizos sociais nas áreas de mocidade, familia, atención ó maior e muller, a través dos seus diversos centros residenciais, educativos e sociais. O seu obxectivo é mellorar o benestar social e favorecer a integración das persoas.