#Cultura

Premio Otero Pedrayo

O Premio Otero Pedrayo ten como obxectivo perpetuar e honrar a memoria deste egrexio intelectual grazas ós traballos que representan unha contribución á cultura galega


Este premio, de ámbito rexional e carácter anual, organízao cada ano unha das catro deputacións galegas: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, por esta orde. Poderán optar a el as persoas nacidas en Galicia ou residentes en calquera das súas provincias, así como os grupos de traballo radicados na nosa Comunidade Autónoma e as entidades ou institucións que promovan a cultura galega.

Persoas premiadas desde 1977

 • 1977 Carlos Casares Mouriño
 • 1978 Premio deserto
 • 1979 Sección de Arqueoloxía do Instituto Padre Sarmiento
 • 1980 Eligio Rivas Quintas
 • 1981 Fundación Otero Pedrayo
 • 1982 Xaquín Lorenzo Fernández e José Fariña Jamardo
 • 1983 Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arquivo de Ourense
 • 1984 Antonio Fidalgo Santamariña e Escola Aberta de Marín
 • 1985 José López Calo
 • 1986 Xosé Filgueira Valverde
 • 1987 Premio deserto
 • 1988 Xesús Alonso Montero, Emilio Duro Peña e Darío Xohán Cabana
 • 1989 Instituto da Lingua Galega
 • 1990 Isaac Díaz Pardo
 • 1991 Xosé Trapero Pardo
 • 1992 Antonio Fraguas
 • 1993 Museo de Pontevedra
 • 1994 Asociación de Amigos do Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón
 • 1995 Francisco Fernández del Riego
 • 1996 Julio Francisco Ogando Vázquez
 • 1997 Comunidade do mosteiro de Oseira, Ourense
 • 1998 Museo do Pobo Galego
 • 1999 Manuel María Fernández Teixeira e Uxío Novoney ra
 • 2000 Miguel Anxo Araújo Iglesias
 • 2001 Fundación Pedro Barrié de la Maza da Coruña
 • 2002 Centro Galego de Bos Aires
 • 2003 Centro Galego de Montevideo, Uruguay
 • 2004 Hermandad Gallega de Venezuela
 • 2005 Real Sociedad Benéfica Española. Hospital Espa nhol, Brasil
 • 2006 Real Academia Galega e Laboratorio de Formas
 • 2007 Francisco Javier Río Barja, xeógrafo
 • 2008 Marcos Valcárcel López, historiador
 • 2009 Manuel Fraga Iribarne
 • 2010 Casa Hamlet
 • 2011 Basilio Losada
 • 2012 Xosé Luís Méndez Ferrín
 • 2013 Xosé Neira Vilas
 • 2014 Non se resolveu
 • 2015 Arcadio López Casanova
 • 2016 Acisclo Manzano y Manuel Buciño
 • 2017 Margarita Ledo Andión
 • 2018 Antía Cal e María Xosé Queizán
 • 2019 Francisco Martín Iglesias e D. Ramón Villares Paz
 • 2020 Fundacións Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada Diéguez e Castelao (con mención de honra ao Museo Arqueolóxico de Ourense e ao Concello de Cambados)
 • 2021 Menchu Lamas e Rosario Álvarez
 • 2022 Ángel María Carracedo Álvarez
 • 2023 Darío Villanueva Prieto

Ligazóns de interese