#FORMACIÓN

Proxecto Labora 2020

Labora 2020 é un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo que pretende a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.


Persoas beneficiarias

As persoas destinatarias da formación do proxecto serán persoas desempregadas da provincia de Pontevedra, inscritas no servizo público de emprego, que pertenzan a colectivos vulnerables. Considéranse vulnerables os seguintes colectivos:

  • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
  • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
  • Persoas maiores de 55 anos
  • Persoas con discapacidade
  • Inmigrantes
  • Minorías étnicas e comunidades marxinadas
  • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnico, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e ex reclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
  • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais
Itinerarios formativos
 Non hai ningún itinerario actualmente
26
marzo
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208)
482 horas
Pontevedra e Vigo
26
marzo
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO (SSCS0108)
632 horas
Pontevedra e Vigo (2 edicións)
26
marzo
DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO (SSCE0110)
412 horas
Cangas e Vigo
 Non hai ningún itinerario finalizado actualmente
Contidos da formación que se imparte Itinerarios
Preinscrición

O procedemento para a preinscrición rexerase segundo o establecido nas Bases de selección de persoas participantes no Proxecto Labora 2020, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, que serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Para ampliar a información sobre o procedemento de selección:

Ou contacta co proxecto:

Labora2020@depo.es
986 80 41 00 ext.40846

Axuda económica

Para compensar os gastos de asistencia á formación as persoas que finalicen con éxito percibirán 13,45 € por cada día que asistan.

Condicións para poder percibir esta axuda:

  • Que as rendas ou ingresos mensuais non sexan iguais ou superiores ao 75% do IPREM vixente (a título informativo, este ano 2022, non poderá ser igual ou superior a 579,02 €).
  • Que as ausencias non superen o 10% do total das horas de formación

BASES

LISTADOS DE PERSOAS BENEFICIARIAS

Preguntas frecuentes

  Que é o proxecto Labora 2020? 

  Que me ofrece o proxecto Labora 2020? 

  A quen vai dirixido o proxecto Labora 2020? 

  Como me podo preinscribir? 

  Cando me podo preinscribir? 

  Existe algunha axuda económica por participar neste programa? 

  Estou cobrando unha prestación social (RISGA), teño dereito á axuda por participación? 

  Teño dereito á axuda económica se estou cobrando prestacións ou subsidios por desemprego? 

  É necesario cumprir algún requisito formativo/educativo para realizar esta formación? 

  Esta formación ten certificación oficial? 

  Que accións formativas podo realizar?  

  Podo ter ausencias durante a formación? 

  Que sucede se as ausencias superan o 10 % das horas totais do itinerario? 

  É obrigatorio asistir á formación transversal? 

  É compatible ter un emprego coa formación? 

  É compatible participar no proxecto Labora 2020 e recibir outra formación? 

Persoas seleccionadas para la realización de los cursos

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006118) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006131) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Cambados

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) 6113 - Vigo

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006120) - Cangas

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110) - Pontevedra

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006124) - Vigo

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111) - Pontevedra

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006130) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006118) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006131) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Cambados

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS (SSCS0208) - Pontevedra

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) 6113 - Vigo

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006120) - Cangas

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO (SSCE0110) - Pontevedra

(2019/006115)- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006124) - Vigo

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCG0111) - Pontevedra

(2019/006115)- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006130) - Vigo

(2019/006115)- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN EL DOMICILIO– (SSCS0108) - Pontevedra

OP070 I004 E004- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006117)- Vigo

OP070 I004 E001- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDENTES NO DOMICILIO– (2019/006114)- O Porriño

OP070 I005 E001- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006126)- Cangas

OP070 I001 E006- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006121) - Pontevedra

OP070 I003 E001- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (2019/006108) - Vilagarcía de Arousa

OP070 I001 E008- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006125) - Vilagarcía de Arousa

 OP070 I003 E005- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) - 6112 - Vigo

 OP070 I001 E006- DOCENCIA DA FORMACIÓN PARA O EMPREGO– (2019/006123) - Vigo

 OP070 I005 E004- XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA– (2019/006129) - Vigo

 (OP070 I003 E003) - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – (SSCB0208) - 6110 Pontevedra

 (OP070 I005 E002) - XESTIÓN DE CHAMADAS DE TELEASISTENCIA (SSCE0111) - 6127 Pontevedra

 (2019/006106)- OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR– (HOTR0208) Vigo

 (2019/6041)- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN– (COML0110)Cambados

 (2019/006060 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22)(2019/006061)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21)(2019/006062 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Cangas

 (2019/006064 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22)(2019/006065)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21)(2019/006066 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Lalín

 (2019/006044) – COMPETENCIAS CLAVE– (FCOV32) Vigo

 (2019/006029)-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS – (ADPO109) Vigo

 (2019/006030)-LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS – (SSCM0108) Vigo

 (2019/006031)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Vigo

 (2019/006054)- COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2– (FCOV22) (2019/006055)-COMUNICACIÓN EN LENGUA GALLEGA N2–(FCOXX01) (2019/006056)-COMPETENCIA MATEMÁTICA N2-(FCOV23) Porriño

 (2019/006042)- ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN  – (COML0110) Barro

 (2019/006038)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Pontevedra

 (2019/006037)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Pontevedra

 (2019/006032)- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL E XUVENIL – (SSCB0209) Vigo

 (2019/006039)- OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR– (HOTR0208) Vigo

 (2019/006057 )- COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ NIVEL 2– (FCOV22) / (2019/006058)- COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA NIVEL 2- (FCOVXX21) / (2019/006059 )- COMPETENCIAS CLAVE MATEMÁTICA NIVEL2– (FCOV22) Vilagarcía de Arousa

(2019/006043) – COMPETENCIAS CLAVE– (FCOV32) Vigo

 (2019/00640)- OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALMACÉN– (COML0110) O Porriño

Xornadas informativas

O proxecto "Labora 2020" organizará 10 xornadas informativas de activación e intercambio de experiencias e boas prácticas  coa participación de empresas relevantes dos sectores con mais perspectivas de emprego; intervención de relatoras e relatores referentes no ámbito do coaching, intelixencia emocional e resiliencia, e coa colaboración de entidades de carácter social que están traballando no ámbito da  formación e do emprego.

A temática de cada unha das xornadas céntrase en aspectos claves no ámbito da formación e do emprego:

 

Máis información

Noticias relacionadas

 
		A Deputación aproba novas actividades formativas do proxecto “Labora 2020” que beneficiarán a 165 persoas desempregadas de colectivos vulnerables

A Deputación aproba novas actividades formativas do proxecto “Labora 2020” que beneficiarán a 165 persoas desempregadas de colectivos vulnerables

O Goberno dá luz verde a un investimento de máis de 260.000 euros para 11 accións formativas a partir de abril en Vigo, O Porriño, Pontevedra, Baiona, Tui, Tomiño e Nigrán