#EMPREGO

trOPOS

Conceptos e normas básicas sobre os procesos selectivos na Administración

A Deputación pon en marcha o programa trOPOS (acrónimo de "transformar oposicións") co fin de adaptar a Administración para estar a altura das esixencias cada vez máis elevadas da cidadanía e buscar a excelencia na prestación dos servizos públicos.


trOPOS está dirixido especialmente ao persoal ao servizo das administracións locais que participa na redacción de bases e ás persoas integrantes dos tribunais de selección para mellorar a súa cualificación e competencia. Consistirá en actividades de formación, asesoramento, colaboración na redacción de bases e na elaboración de material e instrucións para integrantes dos tribunais, así como doutros traballos que se desenvolverán ao longo dun período de tres anos.