#COHESIÓNSOCIAL

Cursos gratuítos de Español

Para a Preparación do DELE A2

Os cursos teñen por obxectivo a preparación preeminentemente práctica das probas (orais, escritas e de comprensión) do exame para obter a certificación do nivel A2 de español do Instituto Cervantes (DELE A2) empregando supostos prácticos e simulacros de exame, e desenvolvendo destrezas e estratexias para rendibilizar os coñecementos e adaptalos á duración da proba.


Destinado a persoas inmigrantes que reúnan os seguintes requisitos:

 • Atoparse en situación regular en España
 • Ser maiores de 16 anos
 • Estar empadroadas nun concello da provincia de Pontevedra
 • Saber ler e escribir
 • Ter coñecementos básicos da lingua española (o nivel do curso será o A2 do MCER)
 • Non contar cunha dispensa do Ministerio de Xustiza para realizar a proba do DELE A2

Ofértanse tres edicións de ata sesenta prazas, cun máximo de vinte alumnas e alumnos por curso.

 • Primeira edición: Vigo
  • Datas: do 20 de maio ao 5 de xuño de 2024
  • Lugar: o que determine a Deputación
  • Número de horas: 40
  • Días: de luns a venres
  • Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas
 • Segunda edición: Pontevedra
  • Datas: do 20 de maio ao 5 de xuño de 2024
  • Lugar: o que determine a Deputación
  • Número de horas: 40
  • Días: de luns a venres
  • Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas
 • Terceira edición: Vilagarcía de Arousa
  • Datas: do 10 ao 26 de xuño de 2024
  • Lugar: o que determine a Deputación
  • Número de horas: 40
  • Días: de luns a venres
  • Horario: pendente de determinar; poderá ser pola mañá, de 10 a 13 horas, ou pola tarde, de 16 a 19 horas

ODS NOS QUE TEN IMPACTO