#MedioNatural

Economía baixa en carbono

A Deputación de Pontevedra, en colaboración cos concellos e co cofinanciamento do Fondo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), impulsa unha estratexia conxunta que lles permite o paso a unha economía baixa en carbono ás entidades locais de toda a provincia.


Neste marco de colaboración, ao amparo da convocatoria do IDAE regulada polo Real decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020; modificado polo Real decreto 316/2019, de 26 de abril, na actualidade están en marcha os seguintes proxectos: 

IMPORTE TOTAL DAS ACTUACIÓNS   INDICADORES DE AFORROS ENERXÉTICOS
Investimento total Achega do IDAE (80 % FEDER) Achega Deputación/ concellos
(20 % fondos propios)
  E001Z (ktep/ano) E007 (ktep/ano) C032 (kWh/ano) C034 (tCO2 eq/ano)
11.354.623,24 € 9.025.817,96 € 2.328.805,28 €   0,70 0,24 75.160,32 4.963,73

Proxectos de renovación das instalacións de iluminación e sinalización exterior (medida 6):

ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE I (FEDER_EELL_2019-000512)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de: Barro, Caldas de Reis, Cambados, A Guarda, Meis, Nigrán, Portas, Rodeiro, Salvaterra de Miño e Tui.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80% FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
890.466,44 € 712.373,15 € 178.093,29 €

En total, instalaranse 2.234 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 433,38 kW a 129,42 kW e un aforro enerxético de ao redor do 70 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Barro 197 45,89 14,23 69 % 0,0106 64,61
Caldas de Reis 117 32,20 9,73 70 % 0,0076 46
Cambados 309 55,37 14,47 74 % 0,0134 81,36
Guarda, A 250 38,28 15,65 59 % 0,0076 45,91
Meis 282 38,81 16,31 58 % 0,0077 46,92
Nigrán 169 40,65 11,01 73 % 0,0091 55,11
Portas 228 46,95 15,49 67 % 0,0106 64,35
Rodeiro 281 39,77 11,11 72 % 0,0081 48,88
Salvaterra de Miño 220 47,84 16,05 66 % 0,0108 65,54
Tui 181 47,61 5,40 89 % 0,0136 82,34
        Total 0,0991 601,02
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE II (FEDER_EELL_2019-000499)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de: Arbo, Covelo, Crecente, Meaño, As Neves, Oia, Poio, Pontecesures, O Porriño, Silleda, Tomiño e Vilanova de Arousa.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
977.956,16 € 782.364,92 € 195.591,24 €

En total, instalaranse 2.367 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 387,71 kW a 137,73 kW e un aforro enerxético ao redor do 64 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Arbo 186 24,84 12,05 51 % 0,0041 24,73
Covelo 156 26,84 8,02 70 % 0,0064 38,55
Crecente 169 22,64 7,22 68 % 0,0046 27,67
Meaño 314 35,28 18,53 47 % 0,006 36,1
Neves, As 196 25,18 8,78 65 % 0,0056 33,67
Oia 151 27,06 11,92 56 % 0,0043 26,14
Poio 263 42,12 9,53 77 % 0,0056 33,87
Pontecesures 127 21,43 5,04 76 % 0,0049 29,79
Porriño, O 216 45,42 14,36 68 % 0,0045 27,53
Silleda 203 46,57 16,51 65 % 0,0048 28,81
Tomiño 217 37,34 16,90 55 % 0,0069 41,93
Vilanova de Arousa 169 32,99 8,89 73 % 0,0048 29,11
        Total 0,0625 377,9
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE III (FEDER_EELL_2019-000498)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios de Baiona, Cuntis, Fornelos de Montes, O Grove, A Illa de Arousa, Moaña, Mondariz, Moraña, Mos, Pazos de Borbén, O Rosal e Soutomaior.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
742.542,45  € 594.033,96 € 148.508,49 €

En total, instalaranse 1.411 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 188,67 kW a 67 kW e un aforro enerxético ao redor do 64 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Baiona 76 9,89 4,56 54 % 0,0014 8,43
Cuntis 70 17,02 2,67 84 % 0,0049 29,65
Fornelos de Montes 102 17,60 4,81 73 % 0,0033 19,86
Grove, O 305 30,94 12,45 60 % 0,0064 38,8
Illa de Arousa, A 134 10,79 2,68 75 % 0,0065 39,44
Moaña 35 9,17 2,18 76 % 0,0004 2,38
Mondariz 134 9,91 5,56 44 % 0,0014 8,25
Moraña 190 16,40 7,60 54 % 0,0028 17,01
Mos 101 11,86 6,51 45 % 0,0018 10,93
Pazos de Borbén 155 30,90 8,71 72 % 0,0072 43,39
Rosal, O 46 7,94 4,57 42 % 0,0006 3,46
Soutomaior 63 16,25 4,45 52 % 0,0027 16,27
        Total 0,0394 237,87
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IV (FEDER_EELL_2019-000695)

O proxecto contempla a actuación en diferentes rúas e lugares dos municipios Bueu, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Dozón, Gondomar, A Lama, Mondariz-Balneario, Salceda de Caselas e Valga.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
685.112,49 € 548.089,99 € 137.022,50 €

En total, instalaranse 1.376 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 192,06kW a 64,58 kW e un aforro enerxético ao redor do 66 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Bueu 214 25,07 10,01 60 % 0,005 30,35
Campo Lameiro 272 22,38 10,82 52 % 0,0042 25,6
Cerdedo-Cotobade 38 3,06 1,52 50 % 0,0005 3,24
Dozón 111 6,38 3,32 48 % 0,001 6,23
Gondomar 188 34,44 11,09 68 % 0,0107 64,57
Lama, A 101 14,61 6,06 59 % 0,0029 17,55
Mondariz- Balneario 38 6,56 1,55 76 % 0,002 12,13
Salceda de Caselas 211 29,00 8,44 71 % 0,0071 43,03
Valga 203 50,57 11,77 77 % 0,0125 75,81
        Total 0,0459 278,51
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE V (FEDER_EELL_2020_004168)

O proxecto contempla a renovación da iluminación pública exterior nos concellos de Agolada, Baiona, Barro, Bueu e Caldas de Reis da provincia de Pontevedra, susbtituíndo 1.872 dos 15.060 puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación diminuirá a potencia instalada de 211,38 kW a 84,36 kW e acadarase un aforro do 75,43 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
997.913,96 € 798.331,16 € 199.582,80 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Agolada 459 12,54 10,04 33 % 0,0015 9,25
Baiona 468 39,13 15,06 75 % 0,0109 65,9
Barro 402 68,27 25,49 76 % 0,0192 116,1
Bueu 453 75,2 17,37 85 % 0,0237 143,36
Caldas de Reis 90 16,24 12,39 51 % 0,0017 10,2
        Total 0,057 344,81
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VI (FEDER_EELL_2020_004561)

O proxecto contempla a renovación da iluminación pública exterior nos concellos de Cambados, Crecente, Forcarei, O Grove e A Guarda da provincia de Pontevedra, susbtituíndo puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación acadarase un aforro do 71 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
978.991,20 € 783.192,94 € 195.798,26 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
A Guarda 34 20 13 47 % 0,0008 4,8
Cambados 550 1317 27 87 % 0,0357 216,47
Crecente 356 29 11 76 % 0,0083 50,05
Forcarei 386 57 17 80 % 0,017 103,09
O Grove 613 61 33 47 % 0,0147 88,83
        Total 0,0765 463,24
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VII (FEDER_EELL_2020_004515)

O proxecto contempla a renovación da iluminación pública exterior nos concellos da Lama, Marín, Meaño, Meis e Mondariz-Balneario da provincia de Pontevedra, susbtituíndo 1.674 dos 13,405 puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación diminuirá a potencia instalada de 238 kW a 91 kW e acadarase un aforro do 77 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
961.244,52 € 768.995,59 € 192.248,93 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
A Lama 224 32,93 7,42 77 % 0,0104 63,04
Marín 110 99,65 46,21 54 % 0,0114 69,08
Meaño 505 47,02 16,75 64 % 0,0134 81,12
Meis  468 44,48 16,12 64 % 0,0126 76,34
Mondariz-Balneario 129 14,04 4,59 67 % 0,0041 24,83
        Total 0,0519 314,41
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE VIII (FEDER_EELL_2020_004530)

O proxecto contempla a renovación da iluminación pública exterior nos concellos de Mondariz, Moraña, Mos, Poio e Ponte Caldelas da provincia de Pontevedra, susbtituíndo 1.608 puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación diminuirá a potencia instalada de 159,48 kW a 53,31 kW e acadarase un aforro do 78 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
767.780,18 € 614.224,12 € 153.556,06 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Mondariz   254 22,88 7,77 78 % 0,0066 40,03
Moraña 242 22,73 8,01 77 % 0,0065 39,33
Mos 175 15,8 6,16 75 % 0,0044 26,5
Poio 501 52,8 17,5 78 % 0,0153 92,64
Ponte Caldelas 436 45,26 13,61 79 % 0,0123 74,74
        Total 0,0451 273,24
ILUMINACIÓN EXTERIOR SOSTIBLE IX (FEDER_EELL_2020_004626)

O proxecto contempla a renovación da iluminación pública exterior nos concellos de Portas, Valga, Vilanova de Arousa e Vilagarcía de Arousa da provincia de Pontevedra, susbtituíndo os puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación acadarase un aforro do 77,5 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80%FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
929.488,10 € 743.590,47 € 185.897,63 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Portas 580 48,7 17,7 76 % 0,0138 83,4
Valga 501 68,5 20 81 % 0,0206 124,5
Vilanova de Arousa  465 55,6 26,2 69 % 0,0143 86,66
Vilagarcía de Arousa 517 83 20,7 84 % 0,0257 155,6
        Total 0,0744 450,16
ILUMINACIÓN SOSTIBLE EN BENS DE INTERESE CULTURAL (FEDER_EELL_2019-000521)

O proxecto contempla a actuación nos BIC dos municipios de Baiona, Caldas de Reis, A Guarda, Meis, Poio, Salvaterra de Miño e Vilanova de Arousa.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80 % FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20 % fondos propios)
112.111,92 € 89.689,54 22.422,38 €

En total, instalaranse 371 luminarias LED, o que implicará unha redución da potencia de 62,03 kW a 16,46 kW e un aforro enerxético ao redor do 73 %.

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro enerxético E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Baiona 106 14,49 1,72 88 % 0,0041 26,64
Caldas de Reis 54 10,24 1,91 81 % 0,0028 16,19
Guarda, A 38 3,54 0,78 78 % 0,0009 5,37
Meis 3 1,21 0,55 54 % 0,0006 3,48
Poio 105 15,54 5,83 62 % 0,0032 19,17
Salvaterra de Miño 59 16,27 5,57 66 % 0,0047 28,56
Vilanova de Arousa 6 0,75 0,1 87 % 0,0002 1,13
        Total 0,0165 100,54
ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE XII (FEDER_EELL_2020_005815)

O proxecto consiste na renovación das instalacións de iluminación exterior en diversas zonas dos concellos de Tomiño, Tui, O Porriño, Pazos de Borbén e Arbo, pertencentes á provincia de Pontevedra, substituíndo os puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. Con esta actuación conseguirase un aforro do 57,4 %.

Investimento total Achega do IDAE (80% FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
788.518,12 € 591.534,01 € 196.984,11 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Arbo 47 40,8 19,55 54 % 0,0024 14,57
Pazos de Borbén 432 65,81 25,42 61 % 0,013 78,91
Tui 206 23,69 11,92 50 % 0,0039 23,6
O Porriño 442 43,03 15,31 64 % 0,0093 56,33
Tomiño 376 34,89 14,76 58 % 0,0067 40,36
        Total 0,0353 213,77
ILUMINACIÓN EXTERIOR SUSTENTABLE XIII (FEDER_EELL_2020_005816)

O proxecto consiste na renovación das instalacións de iluminación exterior nos municipios de Meis, Vilanova de Arousa e Meaño, da provincia de Pontevedra, substituíndo os puntos de luz existentes por luminarias LED máis eficientes. A actuación en conxunto dos tres municipios supón unha diminución da potencia de 164 kW a 81 kW e conseguirase un aforro enerxético estimado do 53 %.

Investimento total Achega do IDAE (80% FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20% fondos propios)
343.569,46 € 274.855,56 € 68.713,90 €
Concello Puntos de luz para renovar Potencia instalada actual en kW Potencia instalada futura en kW Aforro de enerxía E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2
eq/ano)
Meis 28 64 27 57,00 % 0,0034 20,32
Vilanova de Arousa 65 84 49 41,00 % 0,0026 15,52
Meaño 139 15 5 66,00 % 0,0028 17,16
        Total 0,0088 53,00

Proxecto de renovación das instalacións para uso térmico da biomasa (medida 11):

SUBSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA NOS CONCELLOS DA GUARDA, SALVATERRA DE MIÑO, MONDARIZ, PORTAS E CALDAS DE REIS (FEDER_EELL_2019-000559)

O proxecto consiste en substituír as caldeiras de combustible non renovable por caldeiras de biomasa nos municipios da Guarda, Salvaterra de Miño, Mondariz, Portas e Caldas de Reis da provincia de Pontevedra.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80 % FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20 % fondos propios)
520.267,55 € 416.213,97 € 104.053,58 €

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello e edificio Sistema de calefacción a substituir Consumo de enerxía primaria non renovable actual [kWh/ano] Consumo de enerxía primaria non renovable futuro [kWh/ano] Aforro enerxético E007 (ktep/ano) C034 (tCO2 eq/ano)
A Guarda: centro cultural 1 caldeira de gasóleo 429.343,00 163.217,60 62 % 0,0206 71,5198
Salvaterra de Miño: casa do concello 1 caldeira de gasóleo 250.502,80 52.433,80 79 % 0,0153 52,9466
Salvaterra de Miño: centro cultural 1 caldeira de gasóleo 450.001,90 305.448,86 32 % 0,0112 38,325
Salvaterra de Miño: xulgado de paz 1 caldeira de gasóleo 93.828,80 15.129,20 84 % 0,0061 20,9241
Mondariz: centro social 1 bomba de calor 175.582,80 140.882,40 20 % 0,0027 5,814
Portas: Azucreira 1 caldeira de gasóleo e radiadores eléctricos 537.817,59 293.529,92 45 % 0,0189 51,5505
Caldas de Reis: piscina municipal 2 caldeiras de gasóleo 937.702,24 784.965,48 16 % 0,0118 40,7625
        Total 0,0866 281,8425
INSTALACIÓNS DE BIOMASA SOSTIBLES I (FEDER_EELL_2020_004535)

O proxecto consiste en substituír os sistemas de xeración de enerxía térmica actuais por caldeiras e estufas de biomasa en varios edificios municipais nos concellos de Cangas, A Cañiza, Portas, Redondela, Tomiño e Vilaboa da provincia de Pontevedra.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Achega do IDAE (80 % FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20 % fondos propios)
484.883,93 € 387.907,04 € 96.976,89 €

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello e edificio Sistema de calefacción a substituir Consumo de enerxía primaria non renovable actual [kWh/ano] Consumo de enerxía primaria non renovable futuro [kWh/ano] Aforro enerxético E007 (ktep/ano) C034 (tCO2 eq/ano)
Cangas: pista de atletismo 1 caldeira de gasóleo 238.756,10 35.065,80 85 % 0,0155 50,27
Cangas: pavillón municipal O Gatañal 1 caldeira de gasóleo 1.121.244,60 748.390,00 33 % 0,0284 99,64
A Cañiza: centro cultural O Cebreiro Radiadores eléctricos 33.598,80 5.702,40 83 % 0,0021 4,65
A Cañiza: centro social A Corredoira Radiadores eléctricos 26.227,20 6.134,40 77 % 0,0015 3,32
A Cañiza: tanatorio de Couto 1 bomba de calor 28.968,00 3.034,50 90 % 0,002 4,33
A Cañiza: consultorio médico Valeixe Radiadores eléctricos 26.248,00 4.802,50 82 % 0,0016 3,58
A Cañiza: biblioteca Valeixe Radiadores eléctricos 27.830,40 5.923,20 79 % 0,0017 3,66
A Cañiza: casa da irmandade Valeixe Radiadores eléctricos 38.112,00 4.876,80 87 % 0,0025 5,55
A Cañiza: tanatorio de Luneda Radiadores eléctricos 25.884,00 2.760,00 89 % 0,0018 3,86
A Cañiza: tanatorio de Valeixe Radiadores eléctricos 25.566,00 12.888,00 50 % 0,001 2,12
A Cañiza: centro cultural de Luneda Radiadores eléctricos 38.053,50 4.600,00 88 % 0,0025 5,59
A Cañiza: tanatorio de Petán Radiadores eléctricos 21.270,00 3.930,00 82 % 0,0013 2,89
A Cañiza: tanatorio de Deva Radiadores eléctricos 27.864,00 8.575,20 69 % 0,0015 3,22
A Cañiza: antigo colexio do Feirón Radiadores eléctricos 54.396,00 9.396,00 83 % 0,0034 7,51
A Cañiza: antigo colexio de Petán Radiadores eléctricos 43.324,20 4.440,90 90 % 0,003 6,49
A Cañiza: Casa da Cultura, cafetería Radiadores eléctricos 9.921,60 2.061,70 79 % 0,0006 1,3
A Cañiza: centro cultural Pateiro Oroso Radiadores eléctricos 28.402,20 9.848,70 65 % 0,0014 3,08
Portas: albergue de peregrinos Briallos 1 caldeira de gas propano 126.610,20 31.080,60 75 % 0,0073 20,21
Portas: campo de fútbol A Rapeira 1 caldeira de gasóleo 99.589,20 55.300,20 44 % 0,0034 11,8
Portas: pavillón polideportivo  3 acumuladores ACS eléctricos 568.535,30 304.841,00 46 % 0,0201 44,02
Redondela: pavillón municipal A Bombonera 1 caldeira de gasóleo 510.255,00 99.980,40 80 % 0,0312 109,74
Redondela: Casa da Cultura 1 caldeira de gasóleo 80.220,00 18.374,20 77 % 0,0047 16,5
Tomiño: edificio de Benestar Social e da Policía 1 caldeira de gas propano 145.860,00 62.931,00 57 % 0,0063 17,53
Vilaboa: casa do concello 1 caldeira de gasóleo 187.873,20 103.003,20 45,17 % 0,0065 22,69
        Total 0,1513 453,55

Proxectos de rehabilitación enerxética da envolvente térmica dos edificios (medida 1):

ENVOLVENTE TÉRMICA SOSTIBLE I (FEDER_EELL_2020_004126)

O obxecto do proxecto consiste en mellorar a eficiencia enerxética da envolvente térmica co fin de reducir a demanda enerxética de calefacción e, polo tanto, o seu consumo enerxético e as emisións de dióxido de carbono, mediante a reforma dos seus cerramentos a través de actuacións nas fachadas, na cuberta, nos chans e nas carpinterías exteriores no edificio da escola da entidade menor local de Vilasobroso do municipio de Mondariz, na provincia de Pontevedra. Con estas actuacións conseguirase un aforro estimado no consumo do 50 %.

O orzamento total e o financiamento reflíctense no seguinte cadro:

Orzamento total Custo elixible Achega do IDAE (80% FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20 % fondos propios)
401.558,91 € 378.309,27 € 302.647,41 € 75.661,86 €

Os resultados previstos para o proxecto desagréganse a continuación:

Concello e edificio Sistema de calefacción a substituir Consumo de enerxía primaria non renovable actual [kWh/ano] Consumo de enerxía primaria non renovable futuro [kWh/ano] Aforro enerxético E007 (ktep/ano) C034 (tCO2 eq/ano)
ELM Vilasobroso - Escola unitaria Fachadas, cuberta, chans e carpinterías exteriores  151.262,72 75.899,56 50 % 75.160,32 12,74
        Total 75.160,32 12,74

Proxectos de mellora da eficiencia enerxética das instalacións de potabilización e depuración de augas residuais (medida 7):

SISTEMAS SUSTENTABLES DE XESTIÓN DE AUGAS I (FEDER_EELL_2020_004631)

O proxecto consiste na mellora da eficiencia enerxética nas instalacións de abastecemento e depuración de augas dos concellos de Barro, A Cañiza, O Grove, Marín, Meis, Nigrán, Ponteareas e Pontecesures, con esta actuación diminuirase o consumo de enerxía de 2.781.315 kWh a 1.985.593 kWh e conseguirase un aforro enerxético estimado do 28 %.

Investimento total Achega do IDAE (80% FEDER) Achega da Deputación e dos concellos (20 % fondos propios)
865.379,04 € 692.303,08 € 173.075,96 €
Concello e instalación Sistema de xestión de augas a mellorar Consumo actual de enerxía (kWh/ano) Consumo de enerxía despois da mellora (kWh/ano) Aforro enerxético E001Z (ktep/ano) C034 (tCO2 eq/ano)
A Cañiza: EDAR Achas Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soprantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rototamiz de finos en EDAR
86.505,00 61.320,00 29,11 % 0,0022 13,12
A Cañiza: EDAR Valeixe Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soprantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rotocribo de finos na EDAR
86.505,00 61.320,00 29,11 % 0,0022 13,12
A Cañiza: EBAR Touzosas Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 14.600,00 9.490,00 35,00 % 0,0004 2,66
A Cañiza: DAP Porto Auga Vella Substituír arranque directo instalado en bomba de auga de captación por variador de frecuencia de potencia adecuada ao equipo instalado. 6.424,00 4.175,60 35,00 % 0,0002 1,17
A Cañiza: DAP Augas Ferreas Substituír arranque directo instalado en bomba de auga de captación por variador de frecuencia de potencia adecuada ao equipo instalado. 6.424,00 4.175,60 35,00 % 0,0002 1,17
O Grove: EBAR Portomeloxo Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 30.550,50 19.857,83 35,00 % 0,0009 5,57
O Grove: EBAR Pirata Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 38.325,00 24.911,25 35,00 % 0,0012 6,99
O Grove: EBAR Pedras Negras Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 38.325,00 24.911,25 35,00 % 0,0012 6,99
O Grove: EBAR Raeiros Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 76.650,00 49.822,50 35,00 % 0,0023 13,98
O Grove: EBAR Tango Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 86.140,00 55.991,00 35,00 % 0,0026 15,71
O Grove: EBAR Terra de Porto Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 58.400,00 37.960,00 35,00 % 0,0018 10,65
O Grove:EBAR Corgo Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 182.500,00 118.625,00 35,00 % 0,0055 33,28
O Grove: EBAR Pipas Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 17.520,00 11.388,00 35,00 % 0,0005 3,19
O Grove: EBAR
 Montemar
Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 14.965,00 9.727,25 35,00 % 0,0005 2,73
Pontecesures: EDAR Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soprantes dos reactores biolóxicos da EDAR, incluída a instrumentación, sondas de regulación e mando para regular
os devanditos variadores. Instalación de rotocribo de finos na EDAR
36.675,20 23.838,88 35,00 % 0,0011 6,69
Pontecesures: EBAR Telleiro Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 54.750,00 35.587,50 35,00 % 0,0016 9,98
Pontecesures: EBAL A Barca Cambio de bombas de impulsión de auga na EBAL e instalación de variadores de frecuencia. 164.250,00 131.400,00 20,00 % 0,0028 17,11
Pontecesures: EBAL Condide Cambio de bombas de impulsión de auga en EBAL e instalación de variadores de frecuencia 200.750,00 160.600,00 20,00 % 0,0035 20,92
Meis: EDAR Vilar Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soplantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rotocribo de finos en EDAR
40.208,40 36.660,60 8,82 % 0,0003 1,85
Meis: EDAR Valboa Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soplantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rototamiz de finos en EDAR
43.435,00 31.134,50 28,32 % 0,0011 6,41
Meis: EBAL Mosteiro Cambio de bombas de impulsión de auga na EBAL e instalación de variadores de frecuencia 87.600,00 64.240,00 26,67 % 0,0020 12,17
Nigrán: EBAR a Ramallosa Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 104.025,00 88.330,00 15,09 % 0,0013 8,18
Nigrán: EBAR pista de tenis Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 100.010,00 85.592,50 14,42 % 0,0012 7,51
Nigrán: EBAR Madorra Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 98.550,00 81.851,25 16,94 % 0,0014 8,70
Nigrán: EBAR Pescadores Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 159.140,00 121.362,50 23,74 % 0,0032 19,68
Nigrán: EBAR Camiño a Golada Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 17.520,00 12.848,00 26,67 % 0,0004 2,43
Nigrán: EBAR Avenida Portugal Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 11.680,00 11.008,40 5,75 % 0,0001 0,35
Nigrán: EBAR Panxón Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 10.220,00 7.832,90 23,36 % 0,0002 1,24
Ponteareas: EBAR Barral Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 4.562,50 2.965,63 35,00 % 0,0001 0,83
Ponteareas:EBAR Valouras Cambio de bombas de impulsión en EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 10.220,00 5.219,50 48,93 % 0,0004 2,61
Ponteareas:EBAR Pardellas Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 15.330,00 9.490,00 38,10 % 0,0005 3,04
Ponteareas: EBAR Moscadeira Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 6.935,00 5.219,50 24,74 % 0,0001 0,89
Ponteareas: EBAR Confurco Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 4.745,00 3.084,25 35,00 % 0,0001 0,87
Ponteareas: EBAR Ganade Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 16.060,00 10.439,00 35,00 % 0,0005 2,93
Barro: EDAR Portela (SMA STP-50) Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soprantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rotocribo de finos na EDAR
86.505,00 61.320,00 29,11 % 0,0022 13,12
Barro: EDAR Perdecanai (SMA STP-50) Instalación de variadores de frecuencia nas bombas e nas soplantes dos reactores biolóxicos da EDAR.
 Instalación de rotocribo de finos na EDAR
86.505,00 61.320,00 29,11 % 0,0022 13,12
Marín: EBAR Ponte Guimeráns Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 55.480,00 36.062,00 35,00 % 0,0017 10,12
Marín: EBAR Teoira Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 82.855,00 53.855,75 35,00 % 0,0025 15,11
Marín: EBAR Loira 1 Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 109.865,00 71.412,25 35,00 % 0,0033 20,03
Marín: EBAR Mogor Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 370.840,00 241.046,00 35,00 % 0,0112 67,62
Marín: EBAR Lameira Cambio de bombas de impulsión na EBAR, instalación de instrumentación e control e instalación de variadores de frecuencia 58.765,00 38.197,25 35,00 % 0,0018 10,72
        Total 0,0685 414,56

 

 

— 3 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 3 de 9 resultados.