Fundación Las Samaritanas

Fundación Las Samaritanas

A Fundación Las Samaritanas é un recurso social que leva dezaseis anos funcionando. Consta dunha casa de acollida destinada a mulleres en situación de exclusión social. Conta con servizos básicos coma comida, cama e hixiene e, ademais, aborda novas aprendizaxes, coñecementos, capacidades e valores que axudan a que estas mulleres se coñezan mellor a si mesmas e a contorna que as rodea para que, deste xeito, gañen autoestima e autonomía para afrontar a realidade e acadar a inserción social. 

Obxectivos

O seu obxectivo principal é acoller e favorecer de forma integral mulleres que se atopan en situación de desamparo.

Outros obxectivos

  • Mellorar a calidade de vida das usuarias
  • Conseguir que adquiran unha maior autonomía persoal
  • Mellorar a súa evolución en canto a saúde e relacións interpersoais
  • Lograr a súa integración social e laboral

Persoas beneficiarias

  • Ser muller en situación de desamparo, marxinalidade ou semiabandono
  • Ter desatendidas as súas necesidades básicas de afecto, alimentación, hixiene, saúde, educación ou seguridade
  • Pertencer a familias desestruturadas
  • Formar parte dun medio sociocultural e económico desfavorable
  • Ter algún problema social
  • Carecer de habilidades laborais e de inserción social

As beneficiarias deste servizo son mulleres derivadas de centros de saúde, hospitais, servizos sociais comunitarios, familias ou de calquera persoa que vexa a necesidade.

Datos de contacto

Rúa da Capela 14, 36780 A Guarda