Misión del Silencio

Misión del Silencio

O obxectivo de Misión del Silencio é ofrecerlle á poboación vulnerable a cobertura dunha necesidade básica e un dereito, a alimentación, brindando unha correcta nutrición, proporcionando elementos para uns hábitos alimenticios saudables e promovendo un ambiente cálido onde as persoas en risco de exclusión social se sintan acollidas.

Persoas destinatarias

Este comedor social está dirixido a persoas con escasos ingresos en risco de exclusión social, en situación de desemprego debido aos efectos da crise, con problemas de saúde ou outras problemáticas sociais.

Actuacións

  • Atención e orientación social
  • Cobertura de necesidades básicas
    • Comedor social
  • Sensibilización social
    • Accións de sensibilización
  • Voluntariado
    • Apoio ao comedor social

Datos de contacto

Rúa Urzaiz 39, 36201 Vigo