De Rosalía a Del Riego: a Deputación pon en marcha ‘O Camiño Andado das Letras’, un proxecto para celebrar o 60 aniversario do Día das Letras Galegas

A web da Deputación publicará ata o 17 de maio unha ficha diaria con información sobre as persoas escritoras máis relevantes do país

24/02/2023

Camiño andado das letras

O departamento de Lingua da Deputación de Pontevedra, da man de Polo Correo do Vento, vén de poñer en marcha ‘O camiño andado das letras’, un proxecto para celebrar o 60 aniversario do Día das Letras Galegas -que se cumpre este ano- cun percorrido polas persoas autoras ás que se lle dedicou historicamente a data máis importante da literatura galega.

A web da Deputación, Segundo explica a deputada de Lingua María Ortega, publicará unha ficha diaria con información sobre as persoas escritoras máis relevantes do país, e todo o material será recollido nunha publicación física que se distribuirá entre os centros de ensino e bibliotecas da provincia.

Cada autora ou autor é protagonista de dúas pezas didácticas, unha destinada ao público infantil e outra ao público adulto. Nelas inclúese unha ilustración, unha pequena biografía, un apartado de ‘grandes éxitos’ e un texto significativo de entre a súa obra, así como unha pequena cita ou comentario de Fernández del Riego –autor homenaxeado este ano- sobre a escritora ou escritor en cuestión.

A responsable de Lingua provincial destaca que o proxecto lánzase agora, a finais de febreiro, facendo coincidir as entregas entre dúas datas sinaladas relacionadas coa escritora galega máis universal, Rosalía de Castro: a primeira ficha subiuse xa á web na data do seu aniversario o 23 de febreiro (Día de Rosalía), e a última farao o 17 de maio, día no que se celebra a chegada á imprenta de Juan Compañel da súa obra ‘Cantares gallegos’. Ata o de agora foron publicadas as fichas de Rosalía de Castro e de Castelao. 

DÍAS DAS LETRAS GALEGAS

1963: Rosalía de Castro

1964: Alfonso Daniel R. Castelao

1965:  Eduardo Pondal

1966: Francisco Añón

1967: Manuel Curros Enríquez

1968: Florentino López Cuevillas

1969: Antonio Noriega Varela

1970: Marcial Valladares Núñez

1971: Gonzalo López Abente

1972: Valentín Lamas Carvajal

1973: Manuel Lago González

1974: Xoán Vicente Viqueira

1975: Xoán Manuel Pintos Villar

1976: Ramón Cabanillas

1977: Antón Villar Ponte

1978: Antonio López Ferreiro

1979: Manuel Antonio

1980: Alfonso X el Sabio

1981: Vicente Risco

1982: Luis Amado Carballo

1983: Manuel Leiras Pulpeiro

1984: Armando Cotarelo Valledor

1985: Antón Losada Diéguez

1986: Aquilino Iglesia Alvariño

1987: Francisca Herrera Garrido

1988: Ramón Otero Pedrayo

1989: Celso Emilio Ferreiro

1990: Luis Pimentel

1991: Álvaro Cunqueiro

1992: Fermín Bouza Brey

1993: Eduardo Blanco Amor

1994: Luis Seoane

1995: Rafael Dieste

1996: Xesús Ignacio Ferro Couselo

1997: Ánxel Fole

1998: Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho

1999: Roberto Blanco Torres

2000: Manuel Murguía

2001: Eladio Rodríguez

2002: Fray Martín Sarmiento

2003: Antón Avilés de Taramancos

2004: Xaquín Lorenzo, Xocas

2005: Lorenzo Varela

2006: Manuel Lugrís Freire

2007: María Mariño

2008: Xosé María Álvarez Blázquez

2009: Ramón Piñeiro López

2010: Uxío Novoneyra

2011: Lois Pereiro

2012: Valentín Paz Andrade

2013: Roberto Vidal Bolaño

2014: Xosé María Díaz Castro

2015: Xosé Filgueira Valverde

2016: Manuel María

2017: Carlos Casares

2018: María Victoria Moreno Márquez

2019: Antón Fraguas

2020: Ricardo Carvalho Calero

2021: Xela Arias

2022: Florencio Delgado Gurriarán

— 3 Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 1 - 3 de 8 resultados.