Consorcio Provincial de Bombeiros

Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento

Entidades e carácter

Integran o Consorcio a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra.
Constitúese de forma voluntaria e por un tempo indefinido. Ten a condición de entidade local non territorial con carácter administrativo e personalidade xurídica propia e independente das entidades que o compoñen, así como a capacidade para ocuparse do cumprimento dos seus fins estatutarios.

Sede administrativa

Deputación de Pontevedra

  • Avda. Montero Ríos, s/n, 36071, Pontevedra
  • Teléfono: +34 986 804 100

Órganos de goberno

Pleno

  • Mª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra
  • Luis Menor, director xeral de Emerxencias da Xunta
  • Carlos López Font, deputado provincial
  • Francisco Javier Dios Pomares, deputado provincial
  • José Manuel Cores Tourís, delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra
  • Ignacio López Chaves, delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo
Presidencia
  • Mª del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación de Pontevedra