#DEPORTE

DepoDAN e DepoPROMESA

Subvencións a deportistas de elite e promesas

A Deputación, no marco do desenvolvemento do Plan estratéxico de deportes, busca seguir traballando no fomento do tecido asociativo dentro da provincia coa aprobación de liñas de colaboración para fomentar a práctica da actividade física e deportiva.


No deporte de alto nivel intégranse as e os deportistas que participan ou teñen como obxectivo participar nas competicións e actividades de máximo nivel organizadas ou recoñecidas polas federacións deportivas, nacionais e internacionais. É unha práctica deportiva de interese para a provincia de Pontevedra, en tanto que representa un factor esencial no desenvolvemento deportivo, polo estímulo que supón para o deporte de base, pola súa función representativa da provincia de Pontevedra nas competicións deportivas oficiais do máximo nivel e por estar dirixida á obtención dos máximos resultados.

Un dos obxectivos deste Plan estratéxico é crear unha imaxe de marca provincial para fomentar e recoñecer as e os deportistas de alto nivel da provincia de Pontevedra, creando as categorías de deportista de alto nivel (DepoDAN) ou deportista promesa (DepoPROMESA) da provincia de Pontevedra.

DEPO-DAN

Considéranse DepoDAN as e os deportistas que están recoñecidos como deportistas de alto nivel pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia ou polo Consello Superior de Deportes na última lista publicada antes destas bases.

DEPO-PROMESA

Considéranse DepoPROMESA as e os deportistas que, aínda que non figuren no nivel anterior, sexan susceptibles de incorporarse proximamente, ben polas súas posibilidades de proxección futura a curto ou medio prazo, ben polo seu nivel actual de rendemento próximo a este.

APELIDO, NOME MODALIDADE CATEGORÍA
ABALDE DIAZ, TAMARA Federación Galega de Baloncesto DEPO_DAN
AGUDO TORRADO, SOCRATES Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_DAN
ALEJOS ALONSO, AGUSTIN Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_DAN
ALONSO ALONSO, DAMIAN Federación Galega de Remo DEPO_DAN
ALONSO ALONSO, OSCAR Federación Galega de Remo DEPO_DAN
ALONSO CARBALLO, SUSANA Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
ALONSO LAGE, IVAN Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
ÁLVAREZ FALQUE, VERÓNICA Federación Galega de Kickboxing DEPO_DAN
ALVAREZ YATES, TANIA ELIZABETH Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
ALVES DOMINGUEZ, SAMUEL Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
AMENEIRO AMEZAGA, PEDRO RAMON Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
ARAUJO AVENDAÑO, JORGE ALEJANDRO Federación Galega de Surf DEPO_DAN
BARREIRO HERMELO, DAVID Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
BARROS CASTRO, MARIA PILAR Federación Galega de Actividades Subacuáticas DEPO_DAN
BASADRE LOPEZ, ALBERTO Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
BERNABEU AVOMO, MARIA Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
BERNARDEZ LAMAS, ALEJANDRO Federación Galega de Ximnasia DEPO_DAN
BLANCO PROL, SAMUEL Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
BOUZA PREGAL, JOSE LUIS Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
BOUZAS MANEIRO, JESSICA Federación Galega de Tenis DEPO_DAN
BUGALLO ARRIOLA, LUIS Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
BUJAN PUENTES, BREIXO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
BUSTO RAMOS, JAVIER Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
CADILLA ACEVEDO, TECLA MARIA Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
CAMPOS GARCIA, MANUEL ANTONIO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
CANDAN ILLAN, JORGE JUAN Federación Galega de Actividades Subacuáticas DEPO_DAN
CARBALLO LOPEZ, JAVIER Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_DAN
CARBON CASTRO, ANA Federación Galega de Bádminton DEPO_DAN
CARRERA ESTEVEZ, CANDIDO Federación Galega de Automobilismo DEPO_DAN
CASALES CARRASCO, JORGE Federación Galega de Motociclismo DEPO_DAN
CASAL VIDAL, JENIFER Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
CASAÑAS HERNANDEZ, JENNIFER FRANK Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
CERQUEIRA ATARES, TIRSO Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
CHAMOSA DACASA, ANTIA Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
CONDE ROMERO, RODRIGO Federación Galega de Remo DEPO_DAN
CORRALES FERREIROA, DANIEL Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
CORTEGOSO LIMA, SARA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
CRESPO PENAS, PABLO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
DACOSTA SANTOME, DIEGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
DAPENA GARCIA, AINTZANE Federación Galega de Ximnasia DEPO_DAN
DAPENA GONZALEZ, PABLO Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
DEL AMO GARCIA, HECTOR Federación Galega de Billar DEPO_DAN
DE LA PEÑA BARREIRO, MARIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
DE LA PUENTE RIOBO, MARTIN Federación Galega de Tenis DEPO_DAN
DIÉGUEZ BUCETA, AARÓN Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
DI MARTINO FERMIN, BARBARA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARTA Federación Galega de Squash DEPO_DAN
DOMINGUEZ MARTIN, NOEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
ECHEGOYEN DOMINGUEZ, TAMARA Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
FEIJOO PEREZ, LARA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
FERNANDEZ BOUZA, DAVID Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
FERNÁNDEZ FERREIRO, JACOBO Federación Galega de Bádminton DEPO_DAN
FERNANDEZ GARCIA, RUBEN Federación Galega de Motociclismo DEPO_DAN
FERNANDEZ PEREIRA, LUIS Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
FERNANDEZ PEREZ, DAVID Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
FERRER FERNANDEZ, DAVID Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_DAN
FERRO DIOS, RAMON Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
FERRON GUTIERREZ, JUAN Federación Galega de Natación  DEPO_DAN
FONTAN SEÑORANS, MANUEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
FRIEIRO CARRIL, CARLA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GARCIA BLANCO, CELIA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
GARCIA GARCIA, JACOBO Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
GARCIA GARCIA, PABLO Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_DAN
GARCIA MARTINEZ, IVAN Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
GARCIA NAVEIRO, NATALIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GARCIA OTERO, CAROLINA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GARCIA SILVA, ANTIA Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_DAN
GARCIA VIDAL, MIRYAM Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
GARRIDO BARBOSA, MANUEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GARRIGOS ROSA, FRANCISCO Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
GASTALDO ARIZA, RAIMON Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GERMADE BARREIRO, RODRIGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GÓMEZ CORTÉS, BEATRIZ Federación Galega de Natación  DEPO_DAN
GOMEZ COSTAS, IRENE Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
GONZALEZ ALVAREZ, JESUS Federación Galega de Remo DEPO_DAN
GONZÁLEZ ESTEBAN, MARÍA PALOMA Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
GONZÁLEZ ESTEBAN, PAULA CRISTINA Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
GONZALEZ GIL, CARLOTA Federación Galega de Remo DEPO_DAN
GONZALEZ SILVA, DAVID Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
GONZALEZ VARELA, IAGO Federación Galega de Esgrima DEPO_DAN
GOYANES GARCIA, CARLA Federación Galega de Natación  DEPO_DAN
GRAÑA ALONSO, PABLO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GRAÑA BLANCO, OSCAR Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
GUIMAREY LONGO, LAURA MARIA Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_DAN
IGLESIAS FERNANDEZ, MARTA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
IGLESIAS GÓMEZ, SARA Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_DAN
IGLESIAS RIAL, CLOE Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
INSUA IGLESIAS, NOELIA Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
JACOME COUTO, ANTIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
JACOME COUTO, MARTIN Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
LAFUENTE PELAEZ, MARIA Federación Galega de Surf DEPO_DAN
LAMEIRO RODRIGUEZ, AINHOA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
LEMA SOTO, JOSE ANTONIO Federación Galega de Tiro Olímpico DEPO_DAN
LOIS GARCIA, LARA Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
LOPEZ IGLESIAS, ROBERTO Federación Galega de Montañismo DEPO_DAN
LOPEZ VERNET, MARIA MILAGROS Federación Galega de Ciclismo DEPO_DAN
LORENZO ROMAN, JORGE Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
LUMBRERAS DE LARA, LAURA Federación Galega de Esgrima DEPO_DAN
MARIÑO BLANCO, MARIA JESUS Federación Galega de Esgrima DEPO_DAN
MARTINEZ ABELENDA, LAURA Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
MARTINEZ RODRIGUEZ, GONZALO Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
MARTI ROURA, ALBET Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
MEAÑOS ASENSI, RAQUEL Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
MILLAN RODRIGUEZ, RUBEN Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
MONTEAGUDO MORAÑA, IAGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
MOREIRA ALONSO, ADRIAN Federación Galega de Orientación DEPO_DAN
MUÑOZ FOLE, PEDRO Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_DAN
NAVARRETE SANTANA, ESTER Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
NAVEIRO PARADA, ELENA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
NOGUEIRAS LISTE, DAFNE Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
OCHOA FERNANDEZ, MANUEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
OKUTU KOULETIO, JEAN MARIE Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
ORTIZ BENITO, ARLET Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
OTERO SANTIAGO, ANTIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
OUZANDE ITURRALDE, SARA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PALMÁS REGUERA, ANTONIO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PAMPIN BLANCO, NEREA Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
PATIÑO POMBAL, PABLO Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
PAZ ROMERO, MANUEL ALEJANDRO Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
PENA VICENTE, ELSA Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
PEREIRA  DA PONTE, SOLANGE ANDREIA Federación Galega de Atletismo DEPO_DAN
PEREZ ARAGUNDE, MARIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PEREZ CARRERA, FRANCISCO Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_DAN
PÉREZ CORTEGOSO, DANIEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PEREZ ESTEVEZ, NOELIA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
PEREZ RIAL, CARLOS Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PEREZ TOURIÑO, LIDIA Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
PIÑA ESTEVES, DIEGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PIÑEIRO PEREIRA, DIEGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PIÑEIRO PEREZ, OSCAR Outra DEPO_DAN
PORTELA DIEGUEZ, ALVARO Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
PORTELA RIVAS, MARIA TERESA Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
PRADA FERNANDEZ, DAVID Federación Galega de Remo DEPO_DAN
QUINTANA ESTEVEZ, PABLO Federación Galega de Squash DEPO_DAN
RAMOS SUAREZ, RICARDO Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
RODRIGUEZ DE JESUS TORRES, MIGUEL Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
RODRIGUEZ GACIO, SUSANA Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
RODRIGUEZ GARCIA, CRISTINA Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
RODRIGUEZ GARCIA PAZ, NICOLAS Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
RODRIGUEZ HUERTAS, IRIA Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
RODRIGUEZ HUERTAS, ROI Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
RODRIGUEZ IGLESIAS, GUSTAVO Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
RODRIGUEZ MARTINEZ, OMAR Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
RODRIGUEZ MENENDEZ, JUDITH MARIA Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_DAN
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MELANIA Federación Galega de Ximnasia DEPO_DAN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAQUEL Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
RODRIGUEZ VELOSO, SEBASTIAN Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_DAN
RODRIGUEZ VICENTE, LUIS  Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
SAAVEDRA REINALDO, JUAN ANTONIO Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_DAN
SALGADO FREIRE, PEDRO Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
SANCHEZ VARELA, SANTIAGO Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
SANJORGE GARCIA, MELANIA Federación Galega de TIro con Arco DEPO_DAN
SANTOME PONTIS, GABRIELE Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
SERRAT SEOANE, ANTONIO Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno DEPO_DAN
SHERAZADISHVILI SAKVARELIDZE, NIKOLOZ Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
SIEIRO BARREIRO, ADRIAN Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
SOBRADO GONZALEZ, JAIME Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
SUAREZ GONZALEZ, PATRICIA Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
TORRES MARTINEZ, RAQUEL  Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
TOURIÑO FERREIROS, MONICA Federación Galega de Deportes de Inverno DEPO_DAN
TURCAN TURCAN, ION Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
UZAL PAREDES, ANXO Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_DAN
VALLEJO ESPERON, SERGIO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
VAZQUEZ FERNANDEZ, LAURA Federación Galega de Judo e D.A. DEPO_DAN
VAZQUEZ LLENIN, PEDRO Federación Galega de Piragüismo DEPO_DAN
VIDAL AGUIN, ALBA Federación Galega de Taekwondo DEPO_DAN
VIEITO COBIAN, JUAN Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
WIZNER PEREZ-LAFUENTE, MARTIN Real Federación Galega de Vela DEPO_DAN
ABOY AGRASAR, LIDIA Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_PROMESA
ALBA VAZQUEZ, SERGIO Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_PROMESA
ALVAREZ DURAN, IAGO Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
ALVAREZ NUÑEZ, MARTIN Federación Galega de Esgrima DEPO_PROMESA
AMOEDO FERNANDEZ, UXIA Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_PROMESA
BARREIRO SUAREZ, AINHOA Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
BAUTISTA GARCIA, DAVID Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
BELLO ALVAREZ, MOISES Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
BRAÑA RIAL, NICOLAS Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
BREA MARIÑO, UXIA Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
CABANA DEL AMO, PABLO Federación Galega de Natación  DEPO_PROMESA
CABRERA GONZALEZ, PEDRO Federación Galega de Remo DEPO_PROMESA
CARBALLO GONZALEZ, SOFIA Federación Galega de Natación  DEPO_PROMESA
CARBALLO VARELA, XAVIER Federación Galega de Montañismo DEPO_PROMESA
COLL MARTÍNEZ, EUGENIA Federación Galega de Kickboxing DEPO_PROMESA
CORDEIRO PASTORIZA, PEDRO Real Federación Galega de Vela DEPO_PROMESA
CORRALES CAMAÑO, ANDRES Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
DEVESA BARREIRO, CARME Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
DIAZ RODRIGUEZ, PEDRO Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
ESTEVEZ LAGO, TRIANA Federación Galega de Ximnasia DEPO_PROMESA
FERNANDEZ LOPEZ, RUBEN Federación Galega de Xadrez DEPO_PROMESA
FOJACO FERNANDEZ, JESUS ANDRES Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
GARNELO HERMIDA, PILAR Federación Galega de Esgrima DEPO_PROMESA
GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUEL Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
GRANDE IZQUIERDO, LEYRE MARIA Federación Galega de Esgrima DEPO_PROMESA
LEMOS FERNANDEZ, IRIA GUADALUPE Federación Galega de Natación  DEPO_PROMESA
LIMA LUACES, CELIA Federación Galega de Salvamento e Socorrismo DEPO_PROMESA
LOPEZ PEQUEÑO, TANIA Federación Galega de Taekwondo DEPO_PROMESA
MIRA  JUAREZ, LAURA MARIA Federación Galega de Ciclismo DEPO_PROMESA
MOSQUERA GIL, MARTIN Federación Galega de Bádminton DEPO_PROMESA
NOGUEIRA GARCIA, ANGELA Federación Galega de Esgrima DEPO_PROMESA
OLIVEIRA OTERO, VALERIA Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
PARDAVILA LORENZO, MAURO Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
PENA RIOS, SARA Federación Galega de Taekwondo DEPO_PROMESA
QUINTAS VAZQUEZ, GERMAN Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
RIQUEZA REA, ALFONSO Federación Galega de Kickboxing DEPO_PROMESA
RIQUEZA REA, SIMON Federación Galega de Kickboxing DEPO_PROMESA
RODRIGUEZ ALCALDE, JUAN Federación Galega de Karate e D.A. DEPO_PROMESA
RODRIGUEZ DIAZ, MATEO Federación Galega de Orientación DEPO_PROMESA
RODRIGUEZ MARTINEZ, SERGIO Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
RODRIGUEZ REQUEJO, ALBA Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA
SANDE MARTINS, MARTINA Federación Galega de Deporte Adaptado DEPO_PROMESA
SANTISO PENAS, MANUEL Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
SIERPES PEREIRA, ALEX Federación Galega de Atletismo DEPO_PROMESA
SILVA LAGE, ALEX Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
SIO  TRILLO, HERNAN Federación Galega de Ximnasia DEPO_PROMESA
SUAREZ GOMEZ, PAULA Federación Galega de Xadrez DEPO_PROMESA
TROITIÑO AMOEDO, SERGIO Federación Galega de Taekwondo DEPO_PROMESA
VAZQUEZ COELHO, JOSE Federación Galega de Loita e D.A. DEPO_PROMESA
VENTOSINOS IGLESIAS, NELSON Federación Galega de Piragüismo DEPO_PROMESA