#FORMACIÓN

Plan agrupado de formación continua

Para o ano 2023

No marco do acordo de formación para o emprego das administracións públicas, con cargo ao crédito existente nas aplicacións orzamentarias da Deputación de Pontevedra e á subvención que conceda a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o Plan agrupado de formación continua do ano 2023, apróbase a convocatoria das accións formativas para o ano 2023


Actualmente, o Plan agrupado de formación continua está integrado polas seguintes entidades: os concellos de Agolada, Arbo, Baiona, Barro, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, A Cañiza, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Crecente, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, O Grove, Gondomar, A Guarda, A Illa de Arousa, A Lama, Lalín, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mondariz, Mondariz-Balneario, Moraña, Mos, Nigrán, As Neves, Oia, Pazos de Borbén, Poio, Ponteareas, Ponte Caldelas, Pontecesures, O Porriño, Portas, Redondela, Ribadumia, Rodeiro, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Soutomaior, Tomiño, Tui, Valga, Vila de Cruces, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa; a Mancomunidade do Salnés, a Mancomunidade do Val Miñor, a Escola de Enfermería, o Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo e o persoal do Consorcio Provincial do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento.

O prazo de inscrición remata vinte (20) días antes do inicio da acción formativa.

Os cursos que se atopan aprazados continúan en período de inscrición.

CODIGO DENOMINACIÓN HORAS DATAS DE INICIO MODIFICACIÓNS
LIN-23-000 Axenda Urbana Española e Planificación Estratéxica Territorial 50 15/05/2023 Finalizado
LIN-23-001 Aplicacións Informáticas de Follas de Cálculo (LibreOffice Calc) 50 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-002 Francés. Nivel Básico 40 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-003 Inglés. Nivel Medio 50 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-004 Portugués. Nivel Básico 40 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-005 Adobe Photoshop 2020. Nivel Avanzado 40 10/04/2023 Aprazado
LIN-23-006 Lei 2/2016, de 10 de Febreiro, do Solo de Galicia 40 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-007 Orzamentos e Contabilidade Pública 40 10/04/2023 Finalizado
LIN-23-008 Elaboración de Programas de Integridade e Plans Antifraude 30 10/04/2023 Aprazado
LIN-23-009 A Protección de Datos nas Administracións Públicas 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-010 Procedemento Administrativo Electrónico, Seguridade e Interoperabilidade 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-011 Ferramentas de Administración Electrónica para a Cidadanía nas súas Relacións coas Administracións Públicas 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-012 Aplicación Práctica das Fases da Contratación Pública 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-013 Aplicacións Informáticas de Tratamento de Textos (LibreOffice Writer) 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-014 Crianza Terapéutica 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-015 Curso Básico de Catastro Inmobiliario 30 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-016 Curso de Definición das Prazas: Funcións e Competencias 50 17/04/2023 Finalizado
LIN-23-017 Intelixencia Emocional, Negociación e Xestión de Conflitos 30 19/04/2023 Finalizado
LIN-23-018 Lingua de Signos 30 19/04/2023 Aprazado
LIN-23-019 Linguaxe Administrativa Galega. Nivel Medio 30 19/04/2023 Aprazado
LIN-23-020 O Procedemento Sancionador en Materia de Tráfico 30 19/04/2023 Aprazado
LIN-23-021 Microsoft Acces. Nivel Básico 25 19/04/2023 ANULADO
LIN-23-022 Oficinas de Violencia de Xénero 30 19/04/2023 Aprazado
LIN-23-023 Prevención de Riscos Laborais. Nivel Básico 30 19/04/2023 Finalizado
LIN-23-024 Técnicas de Modificación de Conduta 30 19/04/2023 Aprazado
LIN-23-025 Acceso á Información Pública, Transparencia e Principios de Goberno Aberto 25 24/04/2023 Finalizado
LIN-23-026 A Nova Reforma Laboral: o Novo Marco de Contratación 25 24/04/2023 Finalizado
LIN-23-027 Aplicación Práctica da Lei 40/2015, de 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público 25 24/04/2023 Finalizado
LIN-23-028 Elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT) 25 24/04/2023 Finalizado
LIN-23-029 Organización de Actos e Protocolo nas Institucións Públicas 25 24/04/2023 Finalizado
LIN-23-030 Ferramenta de Catalogación Bibliográfica KOHA 25 24/04/2023 Aprazado
LIN-23-031 A Prevención do Acoso na Contorna Laboral 20 02/05/2023 Aprazado
LIN-23-032 Atención ao Público Presencial e Telefónica 20 02/05/2023 Finalizado
LIN-23-033 Márketing Turístico 20 02/05/2023 ANULADO
LIN-23-034 Violencia Familiar 20 02/05/2023 Finalizado
LIN-23-035 O Xogo Infantil e a Observación 20 08/05/2023 Aprazado
LIN-23-036 Google Drive 15 08/05/2023 Finalizado
LIN-23-037 Prevención de Riscos Laborais en Traballos de Oficina 12 15/05/2023 ANULADO
LIN-23-038 Factores Psicosociais e Estrés Laboral 10 22/05/2023 Aprazado
LIN-23-039 Manipulación Manual de Cargas 10 22/05/2023 Aprazado
LIN-23-040 Primeiros Auxilios 10 22/05/2023 Aprazado
LIN-23-041 Francés. Nivel Medio 50 18/09/2023 En curso
LIN-23-042 Inglés. Nivel Avanzado 50 18/09/2023 En curso
LIN-23-043 Portugués. Nivel Avanzado 50 18/09/2023 Aprazado
LIN-23-044 Microsoft Excel. Nivel Medio 40 18/09/2023 En curso
LIN-23-045 Microsoft Word. Nivel Avanzado 40 18/09/2023 En curso
LIN-23-046 Aplicación Práctica da Normativa e Protección de Datos nas Administracións Locais 30 18/09/2023 En curso
LIN-23-047 Real Decreto 203/2021, de 30 de Marzo, polo que se Aproba o Regulamento de Actuación e Funcionamento do Sector Público por Medios Electrónicos 30 18/09/2023 En curso
LIN-23-048 Ferramentas de Administración Electrónica para o Persoal Empregado Público 30 18/09/2023 En curso
LIN-23-049 Aspectos Importantes da Lei 8/2021, de 2 de Xuño,pola que se Reforma a Lexislación Civil e Procesual para o Apoio ás Persoas con Discapacidade no Exercicio da súa Capacidade Xurídica 30 18/09/2023 Aprazado
LIN-23-050 Cociña Vegana 30 18/09/2023 Aprazado
LIN-23-051 Curso Básico da Lei e do Regulamento de Expropiacións Forzosas 30 18/09/2023 Nas datas previstas
LIN-23-052 Curso de Probas de Avaliación dos Procesos Selectivos 50 25/09/2023 Nas datas previstas
LIN-23-053 Curso de Linguaxe Clara 30 25/09/2023 Nas datas previstas
LIN-23-054 Formación para a Comisión de Igualdade 30 25/09/2023 Nas datas previstas
LIN-23-055 O Réxime Urbanístico Galego 30 25/09/2023 Aprazado
LIN-23-056 QGIS Aplicado ao Planeamento Urbanístico 30 25/09/2023 Nas datas previstas
LIN-23-057 Real Decreto 311/2022, de 3 de Maio, polo que se Regula o Esquema Nacional de Seguridade. Implicacións para as Administracións Locais 25 02/10/2023 ANULADO
LIN-23-058 A Dinamización Lingüística na Administración Local 25 02/10/2023 ANULADO
LIN-23-059 Contención Emocional e Abordaxe en Crises en Centros de Acollemento Residencial de Protección de Menores 25 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-060 Creación, Tramitación e Xestión de Proxectos no Marco dos Fondos EU 25 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-061 Linguaxe e Estilo Administrativo. Técnicas para Mellorar a Redacción 25 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-062 Tramitación de Expedientes Urbanísticos 25 02/10/2023 Aprazado
LIN-23-063 Tramitación, Xestión e Xustificación de Subvencións na Administración Pública 25 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-064 Aspectos Básicos da Lei 10/2017, de 27 de Decembro, de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia 25 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-065 Os Contratos Menores e as súas Alternativas na Administración Pública 20 02/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-066 A Igualdade de Xénero na Administración Pública 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-067 Boas Prácticas Ambientais na Aministración Pública 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-068 Curso Básico da Constitución Española 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-069 Conceptos Básicos para o Mantemento en Edificios Públicos: Fontanería, Electricidade, Carpintería, Albanelería e Pintura 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-070 O Márkentig Bibliotecario 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-071 O Procedemento Administrativo Sancionador 20 09/10/2023 Nas datas previstas
LIN-23-072 Redacción de Informes nas Administracións Públicas 20 09/10/2023 Nas datas previstas
PON-23-001 Curso de Drupal 10 - 1.ª edición 40 10/04/2023 Aprazado
PON-23-002 Curso de Drupal 10 - 2.ª edición 40 22/05/2023 ANULADO
PON-23-003 Sistema de Avaliación Visual do Arboredo (VTA) 30 22/05/2023 Aprazado
PON-23-004 Conservación e Explotación de Estradas 3.0 30 17/04/2023 Aprazado
PON-23-005 Mantemento de Infraestruturas Públicas e Xardíns 20 03/05/2023 Rematado
PON-23-006 Mercados de Carbono: Antecedentes e Perspectiva de Futuro 20 abr-23 Rematado
PON-23-007 Xestión e Manipulación de Residuos de Laboratorio 20 maio 2023 Rematado
PON-23-008 Análise de Microbioma 20 xuño 2023 Finalizado
PON-23-009 Validación de Métodos de Ensaio segundo a ISO 17025 20 Outubro 2023 Aprazado
PON-23-010 Calibración e Verificación de Equipos de Medida. Equipos Térmicos, Gravimétricos e Volumétricos 10 Outubro 2023 Aprazado
PON-23-011 Curso de Operador de Carretilla Elevadora 16 08/05/2023 Rematado
PON-23-012 Operador de Plataformas Elevadoras 8 15/05/2023 Rematado
PON-23-013 Mantemento e Reparación de Maquinaria Agrícola e Forestal 15 22/05/2023 Finalizado
PON-23-014 Manexo de Centrais Telefónicas e Fotocopiadoras 15 02/05/2023 Rematado
PON-23-015 Actuacións ante Situacións de Emerxencia. Manexo de Equipos contra Incendios 10 29/05/2023 Finalizado
PON-23-016 Proxectos e Execución de Obras: Emulsións, Sistemas de Contención e Sinalización 20 08/05/2023 Finalizado
PON-23-017 Adobe Illustrator 2020. Nivel Avanzado 40 02/05/2023 ANULADO
PON-23-018 Ferramentas de Microsoft Excel para Análise de Datos na Administración Local 30 17/04/2023 Aprazado
PON-23-019 Adobe InDesign 2020. Nivel Avanzado 40 02/10/2023 ANULADO
PON-23-020 Preparación de Mostras e Análise do Contido de Vitaminas Liposolubres mediante HPLC 20 Setembro 2023 Aprazado
PON-23-021 Preparación de Mostras en Microscopia de Varrido 20 Outubro 2023 Nas datas previstas
PON-23-022 Aplicación de Marcadores Moleculares 20 Outubro 2023 Nas datas previstas
PON-23-023 Prevención e Intervención da Conduta Autolesiva 20 02/10/2023 Nas datas previstas
PON-23-024 Resposta ante Alarmas 10 30/10/2023 Nas datas previstas
PON-23-025 Cálculo de Incerteza en Métodos de Ensaio 10 Setembro 2023 Aprazado
PON-23-026 Xestión de Residuos de Construción e Demolición 10 09/10/2023 Nas datas previstas

ODS NOS QUE TEN IMPACTO