#FORMACIÓN

Plan agrupado de formación continua

Para o ano 2024

No marco do acordo de formación para o emprego das administracións públicas, con cargo ao crédito existente nas aplicacións orzamentarias da Deputación de Pontevedra e á subvención que conceda a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o Plan agrupado de formación continua do ano 2024, apróbase a convocatoria das accións formativas para o ano 2024


CÓDIGO CURSOS 2024 HORAS MODALIDADE DATAS ESTADO
LIN-24-001 Aplicacións Informáticas de Follas de Cálculo (Libreoffice Calc) 50 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-002 Inglés. Nivel Medio 50 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-003 Curso de Probas de Avaliación dos Procesos Selectivos 50 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-004 Francés. Nivel Básico 40 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-005 Portugués. Nivel Básico 40 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-006 QGIS. Nivel Avanzado 40 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-007 Orzamento e Contabilidade Pública 40 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-008 Pedagoxía e Psicoloxía Infantil: Métodos e Técnicas para a Atención na Diversidade a Nenas e Nenos na Educación non Formal 30 En liña Do 13/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-009 Linguaxe Administrativa Galega. Nivel Medio 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-010 A Protección de Datos nas Administracións Públicas 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-011 Oficinas de Violencia de Xénero 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-012 Lingua de Signos 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-013 A Intelixencia Artificial na Administración Pública 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-014 Procedemento Administrativo Electrónico na Administración Local (I) 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-015 Aplicacións Informáticas de Tratamento de Textos (Libreoffice Writer) 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-016 Curso Básico de Prevención de Riscos Laborais 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-017 Coidados do Bebé, Lactación Artificial, Porteo e Neurodesenvolvemento nos Primeiros Anos do Menor 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-018 Métodos para Traballar en Equipo dentro dunha Estrutura Xerarquizada 30 En liña Do 20/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-019 Xestión Catastral 30 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-020 Aforro e Eficiencia Enerxética en Edificios Públicos 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-021 Organización de Actos e Protocolo nas Institucións Públicas 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-022 A Nova Reforma Laboral: o Novo Marco de Contratación 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-023 Ciberseguridade e o Esquema Nacional de Seguridade. Implicacións para as Administracións Locais 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-024 Aplicación Práctica da Lei 40/2015, de 1 de Outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-025 Teletraballar en Equipo: Xestión de Equipos en Remoto 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-026 Xestión e Xustificación de Proxectos Financiados con Fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-027 Lei 7/2022, de 8 de Abril, de Residuos e Solos Contaminados para unha Economía Circular. Como Implantar a Nova Taxa de Xestión de Residuos 25 En liña Do 27/05/2024 ao 30/06/2024 Aprazado
LIN-24-028 Atención ao Público Presencial e Telefónica 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-029 Lei 7/85 de Bases de Réxime Local: a Organización do Concello 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-030 Disciplina Urbanística: a Execución de Resolucións Xudiciais 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-031 Competencias Dixitais para o Persoal Empregado Público 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-032 A Accesibilidade Web nas Administracións Públicas 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-033 A Responsabilidade Tributaria e o Dereito de Sucesións Galego 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-034 Os Contratos Menores e as súas Alternativas na Administración Pública 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-035 Invalidez dos Actos Administrativos. Revisión e Revogación dos Actos Administrativos 20 En liña Do 03/06/2024 ao 30/06/2024 En curso
LIN-24-036 Propostas Metodolóxicas de Intervención Educativa na Etapa Preescolar 15 En liña Do 10/06/2024 ao 30/06/2024  
LIN-24-037 Menores con Necesidades Educativas Especiais: Comunicación, Cambios Posturais, Primeiros Auxilios, Atencións Especiais 15 En liña Do 10/06/2024 ao 30/06/2024  
LIN-24-038 Primeiros Auxilios 10 En liña Do 10/06/2024 ao 30/06/2024  
LIN-24-039 Factores Psicosociais e Estrés Laboral 6 En liña Do 10/06/2024 ao 30/06/2024  
LIN-24-040 Manipulación Manual de Cargas 6 En liña Do 10/06/2024 ao 30/06/2024  
LIN-24-041 Curso Básico para Persoas Delegadas de Prevención 50 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-042 Francés. Nivel Medio 50 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-043 Inglés. Nivel Avanzado 50 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-044 Portugués. Nivel Intermedio 50 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-045 Microsoft Excel. Nivel Avanzado 40 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-046 Microsoft Word. Nivel Avanzado 40 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-047 Tratamentos de Herdanzas na Tributación Local. A Herdanza Xacente 40 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-048 Curso Básico de Nóminas e Seguros Sociais 30 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-049 Intelixencia Emocional, Negociación e Xestión de Conflitos 30 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-050 Curso Básico de Latín para Museos 30 En liña Do 16/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-051 Linguaxe Administrativa Galega. Nivel Superior  30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-052 O Réxime Urbanístico Galego 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-053 Obrigas Dixitais das Administracións Públicas: Lei 39/2015 e Lei 40/2015 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-054 Enfoque Práctico na Xestión da Protección de Datos nas Administracións Locais 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-055 Ferramentas de Intelixencia Artificial que Facilitan o Traballo na Administración Pública 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-056 Procedemento Administrativo Electrónico na Administración Local (II) 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-057 Real Decreto 203/2021, de 30 de Marzo, polo que se Aproba o Regulamento de Actuación e Funcionamento do Sector Público por Medios Electrónicos 30 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-058 O Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP) e as súas Modificacións 25 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-059 Liquidación Orzamentaria 25 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-060 Aplicación Práctica da Intelixencia Artificial e Big Data ao Proceso Administrativo 25 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-061 Eficacia dos Actos Administrativos 25 En liña Do 23/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-062 Curso Básico sobre Institucións da Unión Europea  25 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-063 A Liquidación da Herdanza e a Garantía do Crédito Tributario. A Esixencia de Débedas Pendentes ás Persoas Sucesoras das Falecidas 20 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-064 A Revisión dos Actos en Vía Administrativa. A Revisión de Oficios e Recursos Administrativos 20 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-065 Obradoiro Práctico sobre o Xestor de Expedientes Cividas 20 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-066 Trastornos de Conduta Alimentaria 20 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-067 Iniciación ao Deseño con Canva 20 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-068 Prevención de Riscos Laborais en Tarefas de Mantemento de Edificios 12 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-069 Manexo de Motoserra e Rozadoira 12 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-070 Inmigración e Educación Social. Nocións Básicas en Culturas das e dos Menores Estranxeiros. Lexislación. Saídas Laborais 10 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
LIN-24-071 Prevención de Riscos Laborais en Traballos de Oficina 6 En liña Do 30/09/2024 ao 31/10/2024  
PON-24-001 Cociña Italiana 30 Presencial Do 06/05/2024 ao 05/06/2024 (de 16:30 a 19:30 h) Luns e mércores En curso 
PON-24-002 Curso de Iluminación Museística 30 Presencial Do 06/05/2024 ao 05/06/2024 (de 16:30 a 19:30 h) Luns e mércores Aprazado 
PON-24-003 Técnicas de Expresión Oral 25 Presencial Do 20/05/2024 ao 28/05/2024 (de 16:30 a 20:40 h) De luns a xoves Aprazado
PON-24-004 Microscopia Electrónica de Varrido (MEV): Aplicación de Diferentes Técnicas de Preparación de Mostras e Manexo do Microscopio. Parte II 20 Presencial Do 13/05/2024 ao 21/05/2024 Aprazado
PON-24-005 Sistemas de Calidade en Laboratorio 20 Presencial Do 23/05/2024 ao 30/05/2024 En curso
PON-24-006 Mantemento de Infraestruturas Públicas e Xardíns 20 Presencial Do 03/06/2024 ao 10/06/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves Aprazado
PON-24-007 Categoría Básica de Piloto de Dron. Categoría Aberta A1/A3 20 Presencial Do 06/06/2024 ao 13/06/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves En curso
PON-24-008 Clasificación Contratista e Elaboración de Certificados 20 Presencial Do 06/06/2024 ao 13/06/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves Aprazado
PON-24-009 Curso de Operador/a de Carro Elevador 16 Presencial Do 17/06/2024 ao 20/06/2024
(de 16:30 a 20:30 h)
Aprazado
PON-24-010 Instalación de Sistemas de Rego 15 Presencial Do 03/06/2024 ao 06/06/2024
(de 16:30 a 20:30 h) O día 06/06/2024, de 16:30 a 19:30 h
Aprazado
PON-24-011 Calibración e Verificación de Equipos de Medida. Equipos Térmicos, Gravimétricos e Volumétricos 10 Presencial Do 27/05/2024 ao 30/05/2024
(de 16:30 a 19:00 h)
Aprazado
PON-24-012 Operador/a de Plataformas Elevadoras  8 Presencial Do 17/06/2024 ao 18/06/2024
(de 16:30 a 20:30 h)
Aprazado
PON-24-013 Aplicación Práctica de Auditoría de Contas de Entidades Adscritas ou Dependentes 25 Presencial Do 13/05/2024 ao 21/05/2024  (de 16:30 a 20:40 h) De luns a xoves Aprazado
PON-24-014 Autocad. Nivel Básico 30 Presencial Do 07/05/2024 ao 06/06/2024
(de 16:30 a 19:30 h) Martes e xoves
Aprazado
PON-24-015 Manipulación de Alimentos e Hixiene Alimentaria + Alerxias e Intolerancias Alimentarias 4 Presencial 05/06/2024
(de 16:30 a 20:30 h)
 
PON-24-016 Conservación de Material Orgánico (Téxtil, Madeira, Ósos, Coiro) 40 Presencial Do 23/09/2024 ao 16/10/2024
(de 16:30 a 20:30 h) Luns e mércores
 
PON-24-017 Actuacións ante Situacións de Emerxencia. Manexo de Equipos Contraincendios 10 Presencial Do 2/10/2024 ao 8/10/2024
(de 16:00 a 21:00 h)
 
PON-24-018 Innovación na Cociña 20 Presencial Do 30/09/2024 ao 07/10/2024
(de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves
 
PON-24-019 Innovación no Comedor 20 Presencial Do 8/10/2024 ao 15/10/2024
(de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves
 
PON-24-020 Cálculo de Incerteza en Métodos de Ensaio 10 Presencial Outubro de 2024  
PON-24-021 Mantemento e Reparación de Maquinaria Agrícola e Forestal 15 Presencial Do 07/10/2024 ao 10/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h). O día 10/10/2024, de 16:30 a 19:30 h  
PON-24-022 Preparación de Mostras e Análise do Contido de Clorofilas e Carotenoides en Froitas e Aceites Vexetais Mediante HPLC 20 Presencial Do 14/10/2024 ao 21/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h)  
PON-24-023 Iniciación á Poda en Altura 30 Presencial Do 21/10/2024 ao 28/10/2024
(de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves
 
PON-24-024 Poda de Froiteiras 20 Presencial Do 07/10/2024 ao 14/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves  
PON-24-025 Diagnose de Patoloxías e Causas de Alteración, Procedementos de Restauración e Conservación en Edificios Históricos Protexidos. Exemplos Prácticos (Materiais de Ferro, Madeira e Pedra) 30 Presencial Do 30/09/2024 ao 07/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves  
PON-24-026 Paleografía 16 Presencial Do 14/10/2024 ao 17/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h)  
PON-24-027 Limpeza de Metais 25 Presencial Do 14/10/2024 ao 22/10/2024 (de 16:30 a 20:40 h) De luns a xoves  
SEM-24-001 Análise e Interpretación das Contas Anuais Emitidas polos Concellos 40 Semipresencial Do 07/10/2024 ao 17/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves  
SEM-24-002 Curso sobre o Plan de Xestión de Residuos de Construción e Demolición (RCD) 30 Semipresencial Do 21/10/2024 ao 29/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves  
SEM-24-003 Legalización, Posta en Funcionamento e Mantemento de Instalacións en Edificios de Uso Público 30 Semipresencial Do 30/09/2024 ao 08/10/2024 (de 16:30 a 20:30 h) De luns a xoves