Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Fase III Plan Revitaliza

  Concesión de subvencións

  Subvencións destinadas aos concellos adheridos ao Plan Revitaliza para o nomeamento interino de mestras e mestres composteiros municipais

 • Plan DepoRemse

  Plan DepoRemse

  Asistencia económica aos concellos de conformidade coas necesidades municipais solicitadas en materia de infraestruturas viarias

 • Plan Camiña á Escola!

  Plan Camiña á Escola!

  O departamento de Mobilidade está a impulsar o Plan Camiña á Escola! para redactar proxectos e plans de dinamización de ámbitos escolares seguros na rede de estradas provinciais da provincia

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

 • Plan Agrupado de Formación Continua

  Plan agrupado de formación continua

  Accións formativas para persoal da Deputación e os concellos da provincia de Pontevedra

 • Plan Activamos

  Convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e ABANCA para facilitar o acceso ao crédito

 • Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

  Programa de mantemento dos campos de fútbol

  Co obxectivo de recuperar para o conxunto da cidadanía estes espazos de deporte e lecer, no ano 2017 a Deputación impulsa un programa de colaboración cos concellos

 • Xornada "Plans de Mobilidade Sustentable"

  Subvencións para plans de mobilidade sustentable

  Subvencións para impulsar a planificación estratéxica nos concellos fomentando unha mobilidade sustentable que supoña un cambio de paradigma no tocante a facilitar o acceso universal das persoas aos b...

 • Axudas a concellos para impulsar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero

  Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos