Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

 • Xornada "Plans de Mobilidade Sustentable"

  Subvencións para plans de mobilidade sustentable

  Subvencións para impulsar a planificación estratéxica nos concellos fomentando unha mobilidade sustentable que supoña un cambio de paradigma no tocante a facilitar o acceso universal das persoas aos b...

 • Axudas a concellos para impulsar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero

  Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

 • Patrimonio Histórico Cultural

  Subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural 2018

  Convocatoria de subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos concellos para o ano 2018

 • Ano Castelao

  Subvencións para a dinamización lingüística

  Convocatoria de subvencións para a dinamización lingüística, dirixidas aos concellos e outras entidades locais da provincia de Pontevedra

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • DEPOcomparte

  DEPOcomparte

  Depocomparte é un novo programa destinado a concellos e clubs deportivos para o préstamo de material para eventos deportivos totalmente gratuíto

 • Préstamos sen xuros

  Préstamos sen xuros

  Préstamos a longo prazo, sen xuros, destinados a financiar os investimentos dos concellos e, excepcionalmente, a concesión de préstamos a curto prazo con destino ó financiamento de operacións de tesou...

 • Plan Concellos 2018-2019

  Destinado á colaboración nas obras e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia

 • Pontegal 2018

  Pontegal 2018

  Impulsamos e fomentamos a cultura popular en lingua galega nas diferentes expresións artísticas e en colaboración con concellos, agrupacións, entidades e asociacións culturais

 • ESTRAEE

  ESTRAEE

  Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xestión dos Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos