Deputación de Pontevedra

Xestión para os concellos

Xestión para os concellos

 • Fase III Plan Revitaliza

  Concesión de subvencións

  Subvencións destinadas aos concellos adheridos ao Plan Revitaliza para o nomeamento interino de mestras e mestres composteiros municipais

 • Plan DepoRemse

  Plan DepoRemse

  Asistencia económica aos concellos de conformidade coas necesidades municipais solicitadas en materia de infraestruturas viarias

 • Axudas a concellos para impulsar a igualdade de oportunidades e previr a violencia de xénero

  Convocatoria de subvencións dirixidas aos concellos da provincia, de menos de 20.000 habitantes, para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • DEPOcomparte

  DEPOcomparte

  Depocomparte é un novo programa destinado a concellos e clubs deportivos para o préstamo de material para eventos deportivos totalmente gratuíto

 • Plan Concellos 2018-2019

  Destinado á colaboración nas obras e servizos de competencia municipal dos 59 concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia

 • ESTRAEE

  ESTRAEE

  Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xestión dos Residuos de Aparatos Eléctricos e Electrónicos

 • Servicio de Administración electrónica para ayuntamientos

  Servizo de Administración electrónica para concellos

  Este servizo préstase en modalidade SaaS de maneira que os concellos non teñan que asumir custo ningún de instalación ou dotación de infraestrutura hardware ou software derivada do uso do servizo

 • Plan MOVESE

  Plan MOVESE

  Mobilidade e velocidad segura

 • Oficinas periféricas

  Oficinas periféricas

  Relación de oficinas periféricas do ORAL na provincia de Pontevedra