Campamentos polideportivos

Campamentos polideportivos Príncipe Felipe

Aviso: suspensión temporal de programas provocado pola COVID-19

Os campamentos polideportivos teñen como obxectivo promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das e dos menores da provincia.

Este programa ofrece a posibilidade de que 300 nenas e nenos gocen do seu tempo libre no verán, entre os meses de xullo e agosto, participando en actividades de carácter lúdico e deportivo que contribúan ao seu enriquecemento persoal.

Entre as actividades hai saídas ao medio natural, tiro con arco, obradoiros e actividades acuáticas.

Obxectivos

  • Ensinar as mozas e mozos a desenvolverse nun medio afastado da súa familia, potenciando a súa maduración 
  • Desenvolver a sociabilidade e o dinamismo multicultural
  • Inculcar hábitos hixiénicos, alimenticios e de exercicio físico
  • Fomentar o respecto polo medio e a conservación da natureza

O campamento realizarase no Centro Príncipe Felipe

NOTA INFORMATIVA:
Advertido erro na base7ª da Resolución Presidencial de data 19/02/2020 aprobando as Bases para os campamentos polideportivos Príncipe Felipe 2020 e publicadas no BOPPO núm. 37 de 24 de febreiro de 2020, onde di: "O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)", debe dicir: "O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) "

Última modificación: mércores, 27 maio 2020

Vídeos

Campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe