Campamentos polideportivos

Campamentos polideportivos Príncipe Felipe

A Deputación de Pontevedra ten como obxectivo promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das nenas e nenos da provincia; por iso no ámbito deportivo a Deputación aposta un ano máis polo programa de campamentos polideportivos Príncipe Felipe.

Este programa ofrece a posibilidade de que 300 nenas e nenos gocen do seu tempo libre no verán, participando en actividades de carácter lúdico e deportivo que contribúan ao seu enriquecemento persoal.

O campamento incorpora saídas ao medio natural, tiro con arco, actividades acuáticas e obradoiros.

O prazo para a presentación de solicitudes empezará o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o día 23 de marzo de 2018

Nenas e nenos destinatarios

Os campamentos polideportivos están destinados a nenas e nenos nacidos entre o ano 2004 e o 2011, ambos os dous incluídos, que teñan o seu domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra.

No caso de que a ou o solicitante precise apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional, deberá facelo constar na folla de inscrición, especificando o máis detalladamente posible as súas necesidades específicas. Neste caso, recoméndaselles ás familias que se poñan en contacto coa Deputación para valorar as necesidades de apoio para unha adecuada estancia de todas e todos os participantes no campamento.

Quendas

  • Primeira quenda: do 9 ao 14 de xullo
  • Segunda quenda: do 16 ao 21 de xullo
  • Terceira quenda: do 23 ao 28 de xullo
  • Cuarta quenda: do 6 ao 11 de agosto
  • Quinta quenda: do 13 ao 18 de agosto
  • Sexta quenda: do 20 ao 25 de agosto

Prezo e número de prazas

O número de prazas ofertadas é de 50 por quenda, cun total de 300 prazas.

Prezo:

  • O prezo é de 125 euros por nena ou neno
  • Os membros de familia numerosa de ata 3 fillas e fillos, coa correspondente acreditación, terán un desconto do 20 %
  • Os membros de familia numerosa de máis de 3 fillas e fillos, coa correspondente acreditación, terán un desconto do 30 %

O prazo para efectuar o pagamento establecerase nesta páxina. 

Relación de admitidas e admitidos

A través dunha resolución da presidenta da Deputación, aprobarase a relación de rapazas e rapaces admitidos ao sorteo, así como das e dos non admitidos coas causas da súa exclusión, que se publicará nesta web.

Adxudicacións

As prazas adxudicaranse mediante un sorteo. A súa data e o resultado publicaranse na web e notificaránselles ás e aos participantes seleccionados por mensaxe de móbil ou correo electrónico.

Incorporación ao campamento e salida

A incorporación ao campamento será por conta da interesada ou interesado o día de inicio da quenda correspondente, entre as 9 e as 10 h.

A saída do campamento será por conta da interesada ou interesado o día de remate da quenda correspondente, ás 10 h.

Lugar de realización

Nas instalacións do Centro Príncipe Felipe, situado na avenida de Montecelo, 12, Pontevedra.

 

Última modificación: luns, 14 maio 2018

Vídeos

Campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe