Campamentos polideportivos

Campamentos polideportivos Príncipe Felipe

A Deputación de Pontevedra ten como obxectivo promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das nenas e nenos da provincia; por iso no ámbito deportivo a Deputación aposta un ano máis polo programa de campamentos polideportivos Príncipe Felipe.

Este programa ofrece a posibilidade de que 300 nenas e nenos gocen do seu tempo libre no verán, participando en actividades de carácter lúdico e deportivo que contribúan ao seu enriquecemento persoal.

O campamento incorpora saídas ao medio natural, tiro con arco, actividades acuáticas e obradoiros.

Nenas e nenos destinatarios

Os campamentos polideportivos están destinados a persoas nacidas entre os anos 2005 e 2012, ambos os dous incluídos, que teñan o seu domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia de Pontevedra.

No caso de que a persoa participante precise apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional ou doutra patoloxía deberá facelo constar na folla de inscrición, detallando o máis posible as súas necesidades específicas. Neste caso recoméndaselles ás familias que se poñan en contacto coa Deputación para a valoración das necesidades de apoio para unha adecuada estancia de todas as persoas participantes no campamento.

Quendas

  • Primeira quenda: do 8 ao 13 de xullo
  • Segunda quenda: do 15 ao 20 de xullo
  • Terceira quenda: do 22 ao 27 de xullo
  • Cuarta quenda: do 5 ao 10 de agosto
  • Quinta quenda: do 12 ao 17 agosto
  • Sexta quenda: do 19 ao 24 agosto

Prezo e número de prazas

O número de prazas ofertadas é de 50 por quenda, cun total de 300 prazas.

Prezo:

  • O prezo é de 125 euros por nena ou neno
  • Os membros de familia numerosa con ata 3 fillas ou fillos, coa correspondente acreditación, terán un desconto do 20 %.
  • Os membros de familia numerosa con máis de 3 fillas ou fillos, coa correspondente acreditación, terán un desconto do 30 %

O prazo para efectuar o pagamento establecerase na páxina www.depo.gal.

Relación de admitidas e admitidos

A través dunha resolución da presidenta da Deputación, aprobarase a relación de rapazas e rapaces admitidos ao sorteo, así como das e dos non admitidos coas causas da súa exclusión, que se publicará nesta web.

Adxudicacións

As prazas adxudicaranse mediante un sorteo. A súa data e o resultado publicaranse na web e notificaránselles ás e aos participantes seleccionados por mensaxe de móbil ou correo electrónico.

Incorporación ao campamento e salida

A incorporación ao campamento será por conta da interesada ou interesado o día de inicio da quenda correspondente, entre as 9 e as 10 h.

A saída do campamento será por conta da interesada ou interesado o día de remate da quenda correspondente, ás 10 h.

Lugar de realización

Nas instalacións do Centro Príncipe Felipe, situado na avenida de Montecelo, 12, Pontevedra.

 

Última modificación: mércores, 21 agosto 2019

Vídeos

Campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe