Depo Aventura

Depo Aventura

Cancelación do programa Depo Aventura A Lanzada 2020 (BOPPO 09/06/2020)

O programa "Depo Aventura" ten como finalidade promover e fomentar o desenvolvemento persoal e social das nenas e dos nenos, de 8 a 13 anos, da provincia de Pontevedra para favorecer, así, a comunicación e o dinamismo multicultural.

Os campamentos organízanse entre os meses de xuño e setembro, en quendas de 7 días, nas instalacións do Centro de Vacacións da Lanzada.

Un total de 2.200 menores goza, deste xeito, do seu tempo libre no verán participando en actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo e formativo que contribúen ao seu enriquecemento persoal e a que coñezan outros lugares fóra do seu contorno habitual.

OBXECTIVOS

 • Fomentar o contacto coa natureza
 • Ensinar a desenvolverse nun medio non habitual
 • Potenciar a motricidade e a maduración persoal
 • Ensinar a ocupar o tempo libre dunha forma construtiva
 • Desenvolver a sociabilidade entre as e os menores
 • Inculcar hábitos hixiénicos, alimentarios e de exercicio físico
 • Fomentar o respecto polo medio e a conservación da natureza
 • Darlles a oportunidade de participar a menores pertencentes a familias con escasos recursos económicos
 • Bases (BOPPO 03/03/2020)

Última modificación: mércores, 10 xuño 2020

Preguntas frecuentes

 

Condicións e características dos campamentos

 ¿Quién puede participar en los campamentos?

  En que consiste o campamento?

 Que servizos están incluídos?

 En que datas se realizarán as quendas?

Solicitudes

  Que prazo hai para presentar a solicitude?

 Como e onde inscribir a nena ou o neno?

 Que normas se deben seguir para realizar a solicitude?

  8. Como se comproban ou corrixen os datos da solicitude e que prazo hai para facelo?

 Que documentos hai que presentar xunto coa solicitude de praza?

Precio

 Cal é o prezo do campamento?

Adxudicación de prazas

 Que documentos hai que presentar no caso de que a ou o menor teña praza adxudicada?

 Como se distribúen as prazas?

 Como se adxudican as prazas?

 Como se realiza o pagamento da praza adxudicada?

 Hai lista de agarda?

 Se se realiza o aboamento da praza e finalmente a nena ou o neno non pode acudir, é posible a devolución do diñeiro?

Actividades e instalacións

Actividades e instalacións dos campamentos de verán

Os campamentos de verán "Depo Aventura A Lanzada" ofrécenlles a posibilidade ás nenas e nenos de 8 a 13 anos da provincia de Pontevedra de gozar do seu tempo libre a través da participación en actividades divertidas de carácter educativo, cultural, deportivo e formativo que contribúan ao seu enriquecemento persoal.

Con este programa lúdico e educativo a Deputación de Pontevedra promove que estas e estes menores aumenten a súa motricidade, madurez persoal e sociabilidade; que aprendan a desenvolverse nun medio non habitual e a ocupar o seu tempo libre de xeito construtivo; que adquiran hábitos hixiénicos, alimenticios e de exercicio físico saudables e que entren en contacto coa natureza aprendendo a respectala.

Os campamentos "Depo Aventura A Lanzada" organízanse entre os meses de xuño e setembro, en quendas de 7 días, no Centro de Vacacións da Lanzada, propiedade da Deputación.

Lugar de realización

Nas instalacións do Centro de Vacacións da Lanzada, propiedade da Deputación de Pontevedra, situado na estrada de San Vicente do Mar, A Lanzada, s/n, O Grove.

Coordenadas GPS:

 • Latitud: 42º 27' 29" norte
 • Longitud: 8º 53' 3" oeste

Como chegar: ver mapa no Google Maps

Qué inclúen os campamentos de verán "Depo Aventura A Lanzada"?

 • Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial que posibilita a participación de todas as rapazas e rapaces. Algunha destas actividades impartirase en lingua inglesa
 • Visitas fóra do recinto do Centro de Vacacións da Lanzada
  • Saída á Illa de Ons
  • Saída de carácter cultural, deportiva ou relacionada coa natureza ou co medio
 • Aloxamento en tendas de campaña no campamento xuvenil
 • Manutención en réxime de pensión completa
 • Material necesario para a actividade, así coma unha camiseta para cada menor
 • Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural, actividades de tempo libre, actividades náuticas e lingua inglesa. Para o caso de persoas con necesidades especiais por razón da súa discapacidade disporase do persoal de apoio necesario adaptado ás súas características
 • Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes

Programa de actividades lúdico e educativo

As persoas menores que participan nos campamentos "Depo Aventura A Lanzada" gozan de diversas actividades lúdico-educativas, de multiaventura e de tempo libre. Un amplo equipo de monitoras e monitores especializados organizan o día a día durante toda a quenda.

 • Xogos e deportes
 • Actividades na praia
 • Actividades ao aire libre relacionadas co medio natural
 • Actividades artísticas
 • Actividades nocturnas
 • Teatro e contacontos
 • Baile e actividades culturais
 • Obradoiro de elección da mascota oficial do programa "Depo Aventura A Lanzada" 

Os campamentos de verán "Depo Aventura A Lanzada" tamén inclúen actividades no exterior das instalacións do centro vacacional:

 • Excursión á Illa de Ons
 • Saída cultural, deportiva ou relacionada coa natureza ou co medio

Equipamento das instalacións

 • Zona de tendas de acampada
 • Bungalós de usos múltiples: enfermería, Dirección do campamento…
 • Anfiteatro
 • Zona de xogos e deportes
 • Comedor exterior
 • Comedor interior
 • Cociña
 • Baños
 • Exteriores do Centro Vacacional da Lanzada

Para calquera aclaración ou dúbida poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do teléfono 986 804 100 ou do seguinte enderezo de correo electrónico: cohesionsocialexuventude@depo.es

Última modificación: mércores, 04 marzo 2020